Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Ο π.Νικόλαος Μανώλης προς τον μητρ. Θεσ/νίκης κ. Άνθιμο, ''Παραδώσατε τη Θεσσαλονίκη στο μασονικό Οικουμενισμό''

Βόμβα μεγατόνων η απάντηση του σεβαστού πρωτοπρ. π.Νικολάου Μανώλη, εφημερίου του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο. Πρόκειται για την γραπτή απάντηση του π.Νικολάου, στο σχετικό μητροπολιτικό έγγραφο του μητροπολίτου για το οποίο μπορείτε να δείτε σχετικά και στις ακόλουθες αναρτήσεις μας. Η επιστολή αυτήν παραδόθηκε ήδη στον μητροπολίτη και την δημοσιεύουμε ευχαρίστως κοινά, οι διαχειριστές των Ιστολογίων Κατήχησις και Κατάνυξις κατόπιν της παρακλήσεως του π.Νικολάου Μανώλη.
Η επιστολή παρατίθεται σε δύο αρχεία. Αρχικά σε μορφή word και στη συνέχεια σε pdf.
Δείτε σχετικά:

Ο π.Νικόλαος Μανώλης προς τον μητρ. Θεσ/νίκης κ. Άνθιμο, ‘‘Παραδώσατε τη Θεσσαλονίκη στο μασονικό Οικουμενισμό’’

Πρωτοπρεσβύτερος
Νικόλαος Μανώλης
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσ/νίκης
Ἐν Θεσσαλονίκη τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 2017
                                        
                                                                              Παναγιώτατον
                                                                              Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης
                                                                              κ. Ἄνθιμον
                                                                              Ἐνταύθα
Παναγιώτατε
Ἀπὸ τότε ποὺ ἤλθατε στὴν Θεσσαλονίκη, δὲν ὑπῆρξε σχεδὸν οὔτε μία περίοδος Νηστείας Χριστουγέννων ἢ Πάσχα, ποὺ νὰ μὴν μοῦ ἀποστείλετε "νουθετήρια", "πατρική", ἀλλά πάντα ἀπειλητικὴ ἐπιστολή. Πῶς μπορῶ νὰ ξεχάσω τὴ Μεγάλη Σαρακοστὴ τοῦ 2015 καὶ "τὰ Πασχάλια δῶρα σας" κατὰ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἐνόψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας! Γι αὐτὸ καὶ ἐφέτος εἶχα τὴν βεβαιότητα πὼς δὲν θὰ μὲ "λησμονήσετε" πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα.
Πράγματι, οὐδεμία ἔκπληξη αἰσθάνθηκα ἀπὸ τὸ ὑπ’ ἀρίθμ. 722/10-12-2016 ἔγγραφό σας, τὸ ὁποῖο μοῦ ἀποστείλατε ὡς "πατρικὴ" ἐπιστολὴ μὲ τὴν προειδοποίηση "διὰ τελευταίαν φοράν". Σύμφωνα μὲ τὸν πρόλογο τοῦ ἐγγράφου, ἀφορμὴ γιὰ τὴν σύνταξή του στάθηκαν οἱ ἀναφορές μου «..... περὶ θεμάτων δικαιοδοσίας τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἑτέρων Πατριαρχείων καθὼς καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί, «ὅτι κατὰ τὸ Σάββατον 3 Δεκεμβρίου» ἀπηύθυνα «ἀντικανονικῶς» «ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.Ἱερώνυμο γιὰ τὸ ψευδὲς Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου», παραθεωρῶν «μὲ τρόπον ἀντικανονικὸν τὴν οἰκείαν» μου «ἐκκλησιαστικὴν ἀρχήν, καὶ ἐν προκειμένω τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, εἰς ἢν καὶ ἀνήκω κανονικῶς καὶ οὐσιαστικῶς ὡς κληρικὸς τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ». Τὸ ὑπόλοιπο μέρος τῆς ἐπιστολῆς σας ἀναλίσκεται κατὰ κύριο λόγο σὲ θέματα στὰ ὁποῖα ἔχω ἀπαντήσει λεπτομερῶς καὶ ἐμπεριστατωμένα σὲ προηγούμενες ἀπολογίες μου.
Εὐρισκόμενος, λοιπόν, καὶ πάλι στὴν δυσάρεστη θέση νὰ ἀπολογοῦμαι γιὰ τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, δὲν θὰ σταθῶ ἐπὶ λέξει στὰ ὅσα κατ’ ἐμοῦ διαλαμβάνονται στὸ ὑπόψιν ἔγγραφο. Ἀποτελεῖ ψυχικὸ βάρος γιὰ μένα νὰ ἀπαντῶ κάθε φορά λέξη πρὸς λέξη σὲ κατηγορίες ἀνούσιες λόγου ἢ ψευδεῖς, ὅταν αὐτὰ ποὺ πραγματικά μᾶς χωρίζουν καὶ καθιστοῦν τὴν μεταξὺ μας σχέση προβληματικὴ εἶναι θέματα ἐξαιρετικῆς σημασίας, ζωῆς καὶ θανάτου. Εἶναι ἡ διαφορετική μας πίστη, ἀντίληψη καὶ κατανόηση τοῦ τί εἶναι Ὀρθοδοξία, τί εἶναι Πίστη, τί εἶναι Ἐκκλησία. Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους ἀπαντῶ μὲ εἰλικρίνεια φανερώνοντας τὶς πραγματικὲς αἰτίες καὶ ἀφορμὲς ποὺ σᾶς ὁδήγησαν νὰ μὲ νουθετήσετε «πατρικὰ» γιὰ ἀκόμα μία φορὰ:
1. Λογοκρισία καὶ περιφρόνηση
Μὲ κατηγορεῖτε καὶ πάλι ὅτι ἀναφέρομαι καὶ ὁμιλῶ ἐπὶ "θεμάτων ἁπτομένων τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ ἠμῶν Πατριαρχείου, ἑτέρων Πατριαρχείων ὡς ἐπίσης καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος". Σᾶς προκάλεσα ἐπανειλημμένως νὰ μοῦ ἀποδείξετε συγκεκριμένα πότε ἀναφέρθηκα σὲ διοικητικὰ θέματα πατριαρχείων, τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μητροπόλεων ἢ ἐνοριῶν; Θὰ σᾶς προκαλέσω καὶ πάλι νὰ βρεῖτε μία ἀναφορά μου ὡς πρὸς τὴ διοίκηση, τὴν ἐκλογὴ μητροπολιτῶν, τὰ οἰκονομικὰ θέματα ἑνὸς πατριαρχείου, ἢ ἂν τέλεσα κάποια ἱεροτελεστία σὲ ἄλλη Μητρόπολη, ἂν ἐπενέβην ἐπειδὴ χειροτονήθηκε ἱερέας σὲ ἕνα πατριαρχεῖο καὶ εἶπα τὴ γνώμη μου, ἂν ἐπίσκοπος χειροτονήθηκε κι ἐγὼ διαφώνησα. Ἔχετε κάποια ἀπόδειξη γιὰ τέτοιες ἐνέργειές μου; Φυσικὰ ὄχι! Καὶ ὅμως, ἐπανέρχεστε σὲ κάθε σας γράμμα πρὸς τὸ πρόσωπό μου, χωρὶς νὰ ἀπαντᾶτε στὶς ἐρωτήσεις μου.  
Μὲ αὐτὴν σας τὴν συμπεριφορὰ μὲ ἀδικεῖτε. Ἐνῶ δὲν καταδέχεστε νὰ ἀνταποκριθεῖτε στὰ στοιχειώδη τῆς διοικητικῆς σας ἔστω μέριμνας, ἤτοι στὴν ἀπάντηση τῶν γραπτῶν ἐρωτημάτων μου, ἐπικαλεῖσθε τὴν "πατρικὴ φροντίδα" καὶ "μέριμνα", μὲ προφανή σκοπό την ἐξουθένωση καὶ τὶς τιμωρίες μου. Μὲ περιφρονεῖτε ὡς μικρὸν καὶ ἀνάξιον λόγου. Ἐνθυμηθεῖτε ὅμως τὸ Λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀναπροσαρμόστε εὐαγγελικὰ τὴν ὑποχρέωσή σας[1]. Κάποτε σᾶς ἀπέστειλα ἐπιστολὴ διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν παρουσία σας σὲ οἰκουμενιστικὸ συνέδριο στὴ Θεσσαλονίκη[2] καὶ ἀντὶ ἀπαντήσεως, ὕστερα ἀπὸ μερικοὺς μῆνες σὲ μία ἱερατικὴ σύναξη, εἴπατε εἰς ἐπήκοον ὅλων, πὼς δὲν ἀπαντᾶτε "σὲ ἐπιστολὲς μὲ βλακεῖες", λοιδορώντας τὴν ἁγνὴ ἀνησυχία μου γιὰ τὸ κατάντημα τῆς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τώρα, στὴν παροῦσα ἐπιστολὴ σας ἀνακαλύψατε ἄλλον, παρεμφερῆ λόγο, γιὰ νὰ δικαιολογήσετε τὴν ἀδικαιολόγητη πρακτική σας. Γράφετε: "… δὲν σᾶς ἀπεστείλλαμεν σχετικὴν ἀπάντησιν κρίνοντες τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τοὺς συλλογισμοὺς σας ἀτυχεῖς, οἱ ὁποῖοι μάλιστα καταδεικνύουν τὴν ἐκ μέρους σας ἔλλειψιν διαθέσεως πρὸς κατανόησιν τῶν ὑφ’ ἠμῶν γραφομένων".
Κατὰ τὸ παρελθὸν σᾶς εἶχα ἐπισημάνει τὰ ἑξῆς. "… Ἐκφράζομαι δημόσια, ὁμιλῶ μὲ θάρρος καὶ παρρησία, πάντα «σφραγίζω» τὰ ἔργα μου μὲ τὴν ὑπογραφή μου. Κυκλοφοροῦν 3.500 ὁμιλίες μου στὸ διαδίκτυο, ὑπάρχουν ἄρθρα μου σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ ἐκκλησιαστικὰ περιοδικά. Βρεῖτε λοιπὸν κάτι μεμπτὸ νὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐπὶ συγκεκριμένου. Γιατί μένετε στὰ γενικὰ καὶ ἀόριστα; Πῶς θὰ μὲ κρίνετε μὲ αὐτά;"[3]
2. Ἀφασία καὶ σκευωρία
Ἀλλὰ φυσικά, δὲν ἀναφέρεστε σὲ τέτοιου εἴδους παρεμβάσεις μου, δηλαδὴ διοικητικῆς φύσεως. Αὐτὸ ποὺ σᾶς ἐνοχλεῖ εἶναι οἱ παρεμβάσεις μου σὲ θέματα Πίστεως καὶ αἱρέσεως, στὰ θέματα ἀλήθειας καὶ πλάνης, στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότητα, στὶς δημόσιες τοποθετήσεις, τὶς ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειες καὶ αἱρετικὲς δράσεις πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων. Ὅλες αὐτὲς τὶς ἐκτροπὲς τὶς ἐνδύετε μὲ τὴ φορεσιὰ τῆς δῆθεν "πνευματικῆς δικαιοδοσίας". Ἡ ἀλλοίωση τῆς Πίστεως ἀπὸ πατριάρχες καὶ ἐπισκόπους μὲ δημόσια ἔργα καὶ λόγους, γιὰ σᾶς ἀποτελοῦν ἄβατο τόπο, στὸν ὁποῖο κανεὶς δὲ θὰ πρέπει νὰ εἰσέλθει. Ἐπιθυμεῖτε νὰ μὴν ἀκοῦμε καὶ νὰ μὴν βλέπουμε τὰ ὅσα αἰσχρὰ καὶ προδοτικὰ ἐπιχειροῦν καὶ προπαγανδίζουν οἱ αἱρετικοὶ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἂν τὰ ἀντιλαμβανόμαστε, νὰ μὴν ὁμιλοῦμε, νὰ μὴν ἀντιδροῦμε, ἀλλὰ νὰ ἀφήνουμε νὰ περάσουν τὴν αἵρεσή τους καὶ νὰ μᾶς τὴν ἐπιβάλουν σιγὰ σιγὰ ("λάου λάου"), ὅπως ἄλλωστε εἶναι καὶ ἡ θέση σας.
Αὐτὸ ἐπιχειρεῖτε νὰ ἀποτρέψετε, αὐτὸ κόπτεστε νὰ σταματήσετε. Δὲν ὑποφέρετε νὰ βλέπετε ἕναν ἱερέα τῆς μητροπόλεώς σας νὰ ἔχει ἀντιαιρετικὴ δράση πρὸς τοὺς αἱρετίζοντες καὶ αἱρετικοὺς πατριάρχες καὶ ἐπισκόπους. Δὲν ἀνέχεστε νὰ πολεμῶ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ. Περιστοιχίζεστε ἀπὸ συνεργάτες μὲ διακηρυγμένη ἄποψη περὶ ἀνύπαρκτης αἵρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ὑπὲρ τῶν προδοτικῶν συμπροσευχῶν μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ τοὺς ἄλλους αἱρετικούς. Δική σας εἶναι ἡ γραμμὴ αὐτὴν τὴν ὁποία ἀκολουθοῦν ἐν πάση ὑποταγὴ.
Ἐσεῖς, ποὺ ἀδιαφορεῖτε γιὰ τὴν οἰκουμενιστικὴ κατρακύλα τοῦ Φαναρίου καὶ τὸν σκανδαλισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπὸ τὴν ἀντικανονικὴ καὶ ἀντιπατερικὴ δράση τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀπειλεῖτε, ἐπιπλήττετε καὶ τιμωρεῖτε ἐμένα.
 • Μοῦ ἐπιβάλατε τὴν ποινὴ τῆς ἀργίας[4],
 • μοῦ στερήσατε τὸ λόγο[5],
 • μὲ τρομοκρατήσατε μὲ ἐπισκοπικὲς ἐπιστολὲς ὅλο "ἀγάπη",
 • χρησιμοποιήσατε τὴ μέθοδο ἑνὸς ἰδιότυπου "μπουλιγκ" σὲ συνεργασία μὲ τὸν “κατάλληλο” συνεφημέριο στὴν προηγούμενή μου ἐνορία.
 • Προσπαθήσατε νὰ παρουσιάσετε, μὲ ἀπίθανες μεθόδους καὶ ἀνήκουστες ἀπαγορεύσεις, τὸ "γνωστὸ τοῖς πάσιν" φιλακόλουθο π. Νικόλαο ὡς ἀρχιτεμπέλη καὶ ράθυμο[6].
 • Ζητήσατε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὴν ἀναγκαστική μου μετάθεση ἀπὸ τὴν ἐνορία τῆς χειροτονίας μου, χρησιμοποιώντας ὅλα τὰ μέσα ποὺ εἴχατε στὴν διάθεσή σας γιὰ νὰ πετύχετε τὸν σκοπό σας.
 • Χρησιμοποιήσατε ἄθλιες καὶ ποταπὲς κατηγορίες ἐναντίον μου, ἀποδίδοντάς μου συμπεριφορὰ σχεδὸν ἀναρχικοῦ καὶ ἀλητήριου ἀτόμου[7].
 • Φτάσατε στὸ σημεῖο ἀκόμα καὶ τὸν γέροντα πατέρα μου, τὸν π. Χαράλαμπο, ἱερέα τῆς μητροπόλεώς σας, νὰ ἐμπαίξετε μὲ ψεύτικες ὑποσχέσεις, μὴ σεβόμενος τὴν σοβαρὴ κατάσταση τῆς ὑγείας του. Τὸν ἀναγκάσατε νὰ ἀπευθυνθεῖ σὲ ἐσᾶς, πικραμένος ἀπὸ τὴν σκληρὴ στάση σας, μέσω βιντεοσκοπημένης Ὁμιλίας τὴν ὁποία λάβατε στὸ γραφεῖο σας καὶ βρίσκεται δημοσιευμένη στὸ διαδίκτυο[8]. Σᾶς ἤλεγξε αὐστηρὰ γιὰ τὴν ἄδικη συμπεριφορά σας καὶ προσπάθησε νὰ σᾶς νουθετήσει γιὰ τὴν κατρακύλα ποὺ ἀκολουθήσατε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὴν προσπάθειά σας νὰ μὲ φιμώσετε.
 • Ὁδηγήσατε μὲ τὶς ἐνέργειές σας τὸν πνευματικό μου πατέρα, τὸν καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Κωνσταμονίτου γέροντα Ἀγάθωνα, νὰ ἔρθει στὸ γραφεῖο σας νὰ δώσει μαρτυρία περὶ τοῦ προσώπου μου, νὰ σᾶς ἐπιστήσει τὴν προσοχὴ καὶ νὰ σᾶς προειδοποιήσει γιὰ τὴ λάθος κατεύθυνση ποὺ πήρατε μὲ τὴν πολεμική σας πρὸς τὸ πρόσωπό μου.
 • Θεωρεῖτε πὼς ἀκροβατῶ εὐρισκόμενος στὰ ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας[9]. Θελήσατε μὲ αὐτὸ νὰ ὑποστηρίξετε ὅτι διακατέχομαι ἀπὸ πνεῦμα ταραχῆς καὶ πλάνης. Ὅμως ποῦ βρίσκεται ἡ ταραχὴ καὶ ἡ πλάνη; Σὲ ἐμένα ἢ στοὺς ἐγκάθετους συνεργάτες σας ποὺ δώσατε ἐντολὴ νὰ μοῦ μετατρέψουν τὴ ζωὴ σὲ μαρτύριο; Μὲ ἀποκάλεσαν, τρελλό, πλανεμένο, δαιμονισμένο, εὔχονται νὰ μὲ καθαιρέσετε γιὰ νὰ ἡσυχάσουν[10].
Προσωπικὰ ἔχω γνώση τῆς ἁμαρτωλότητάς μου. Καυχῶμαι ὅμως, πώς, ἂν καὶ ὁ χειρότερος τῶν ἁμαρτωλῶν, ὁ ἀναξιότερος τῶν ἱερέων, βρίσκομαι ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία λατρεύω ὡς σῶμα Χριστοῦ καὶ τὴν διακονῶ μὲ ὅλη μου τὴν ψυχή, μὴ ἀνεχόμενος τὴν ἀλλοίωσή της ἀπὸ τὴν αἵρεση. Μάρτυρές μου οἱ χιλιάδες τῶν πνευματικῶν μου παιδιῶν· ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν κοσμοῦν τὶς τάξεις τῆς ἱερωσύνης καὶ τοῦ μοναχισμοῦ, ἐνδυόμενοι τὸ τιμημένο ράσο.
Καὶ σεῖς, ἀντὶ νὰ μὲ ἐπαινεῖτε, μὲ τιμωρεῖτε. Ἀντὶ νὰ μὲ παροτρύνετε, μὲ συκοφαντεῖτε σὲ ὅποιον λαϊκό σᾶς ρωτήσει γιὰ μένα ἢ διαπιστώσετε πὼς εἶναι πνευματικό μου παιδί. Ἀντὶ νὰ μὲ ἐνθαρρύνετε, διαδίδετε πὼς διακατέχομαι ἀπὸ πνεῦμα πλάνης, πὼς δὲν ξαναείδατε ἄλλον χαρακτήρα τόσο δύστροπο[11]πὼς δὲν θέλετε νὰ ἔχετε καμία σχέση μαζί μου. Ἀντὶ νὰ μὲ προστατεύετε ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς πατριαρχῶν καὶ μητροπολιτῶν, ρίχνετε λάδι στὴ φωτιά, ἐνθαρρύνοντας τὶς ἄθλιες ἐπιβουλὲς τους ἐναντίον μου.
3. Ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας καὶ ἡ μεθόδευση τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης

Τέτοιο παράδειγμα ἄθλιας προπαγάνδας ἐναντίον τοῦ προσώπου μου, ὑπῆρξε ἡ περίπτωση τοῦ μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Ὁ συγκεκριμένος μητροπολίτης μοῦ ἐπέρριψε εὐθύνες,[12] ἐξ’ αφορμῆς τῆς δημοσίευσης στόν ἰστότοπο Κατάνυξις, ἄρθρου ἄλλου επωνύμου ἱερέως, πού καταφέρθηκε ἐναντίον οἰκουμενιστικῶν θέσεων καὶ δηλώσεων του[13]. Ἀντὶ νὰ δεῖτε τὴν ἀλήθεια ποὺ σᾶς παρουσίασα προφορικῶς, μὲ στοιχεῖα ἀλλὰ καὶ μὲ ἐπιστολὴ[14], δεχτήκατε ἀσμένως τὴν ἄδικη κατηγορία ἐναντίον μου καί, κινούμενος ἐμπαθώς, βαλθήκατε νὰ μὲ ἐξουθενώσετε μὲ ἐπιστολὲς καὶ κλήσεις σὲ ἀπολογία[15]. Κατόπιν, δῆθεν προτάξατε τὰ στήθη σας νὰ μὲ προστατεύσετε ἀπὸ ἀπειλὴ μηνύσεως τοῦ ἐν λόγω μητροπολίτου ποὺ αἰσθανόταν ἀδικημένος. Στὴν οὐσία ὅμως, ἐκεῖνον προστατεύσατε ἀπὸ ἐνδεχόμενες δικές μου νομικὲς ἐνέργειες γιὰ κατασυκοφάντηση τῆς προσωπικότητάς μου. Καὶ τότε, ὅπως και τώρα, μὲ χαρακτηρίζετε ἀγνώμονα![16] 
4. Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως. Τὰ ἀναθέματα. Ἡ Μασονία. Ἡ εὐχὴ θανάτου
Ὅλη ἡ πολεμική σας ἐναντίον μου ἀναβαθμίστηκε ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἤλεγξα μὲ ἀνοιχτή μου ἐπιστολὴ τὸ ἀγαπητό σας πνευματικὸ παιδί, τὸν μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμο[17]. Αὐτός, μὲ περισσὴ ἀναίδεια, καταπατώντας τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδοση, συνεργάστηκε μὲ τοὺς βλάσφημους αἱρετικοὺς Προτεστάντες καὶ τοὺς ἐπέτρεψε νὰ διανείμουν τὴν “ἁγία γραφή” τους στὸ ἀνυποψίαστο ποίμνιό του, καθὼς καὶ ἠχητικὸ καὶ βιντεοσκοπημένο προσηλυτιστικὸ ὑλικό, ποὺ διαφήμιζε τὶς συγκεντρώσεις τους καὶ τὶς Ὁμιλίες τους στὶς προτεσταντικὲς αἴθουσες. Μὲ τιμωρήσατε τότε μὲ ἀργία[18], ἐνῶ “ἀμελήσατε” νὰ νουθετήσετε τὸν παραβάτη τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐπίσκοπο Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἀνέλεγκτος καί, φυσικά ἀτιμώρητος, συνέχισε τὴν οἰκουμενιστικὴ του δράση, μὲ ἀποκορύφωμα τὶς ἐξωφρενικὲς θέσεις του σχετικὰ μὲ τὴν ἵδρυση τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴν θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ[19].
Ἀπὸ τότε ξεκινήσατε ἐναντίον μου μία σειρὰ "κλήσεων σὲ ἀπολογία", γιὰ ἀπίθανα θέματα καὶ φανταστικὰ γεγονότα! Γιατί, δῆθεν,
 • ἀναθεμάτισα κατὰ τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη[20],
 • διένειμα ἔντυπο ὑλικὸ ἀπαγορεύοντας τὸν λαὸ νὰ ἐκκλησιαστεῖ στὸν ἅγιο Δημήτριο κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη στὴ Θεσσαλονίκη,
 • σᾶς κατηγοροῦσα δημόσια ὡς Μασόνο,
 • εὐχόμουν τὸν θάνατό σας
καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλες ἀνυπόστατες κατηγορίες[21].
Δοξάζω τὸν Θεὸ ποὺ μὲ φώτισε ἐκείνη τὴν ἐποχὴ καὶ διέθετα ἠχητικὸ καὶ βιντεοσκοπημένο ὑλικὸ γιὰ σχεδὸν ὅλες αὐτὲς καὶ ἄλλες τόσες περιπτώσεις καὶ σᾶς ἀποδείκνυα τὴν ἀλήθεια σὲ κάθε περίπτωση[22], χωρὶς ὅμως αὐτὸ νὰ σᾶς ἰκανοποιεῖ. Χρόνια μετά, στὸ ἔγγραφό σας πρὸς τὴ Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὴν ἀναγκαστικὴ μετάθεσή μου, ἐπανέρχεστε καὶ μὲ κατηγορεῖτε γιὰ τὰ ἴδια γεγονότα![23] Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ ἀκροθίνιο τῆς κατάχρησης ἐξουσίας ἐκ μέρους σας.
5. Ἐπιστολὲς στὸν Πρωθυπουργὸ καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο.
Ἡ λογοκρισία ποὺ ἀσκήσατε τὰ τελευταία ἔτη στὶς ὁμιλίες καὶ στὴν ἀρθρογραφία μου, ἐκδηλώθηκε ἰδιαιτέρως στὶς ἐπιστολές μου πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ κ. Τσίπρα[24] καὶ τὸν μακαριώτατο ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο[25].
Οἱ ἐπιστολές μου αὐτές, τόσο ἡ πρώτη γιὰ τὸ θέμα τοῦ συμφώνου συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων, ὅσο καὶ ἡ δεύτερη γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προκάλεσαν τὴν ἀρχιερατικήν σας ὀργὴ ἐναντίον μου.[26] [27] Ἀντί, μιμούμενος τοὺς ὁμολογητάς ἁγίους ἱεράρχας, νὰ σηκώσετε τὴν ποιμαντική σας ράβδο κατὰ τοῦ βλάσφημου καὶ ἀρνησίθεου πρωθυπουργοῦ, γιὰ τὴν ἀντιχριστιανική του στάση στὸ θέμα τῆς αἰσχρῆς ὁμοφυλοφιλίαςπαραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς, μὲ ἐπιπλήξατε σφοδρότατα ἀπειλώντας με[28]. Ἀντὶ νὰ λάβετε θέση εἰς τὴν Ἱεραρχία τοῦ Νοεμβρίου 2016 φροντίζοντας ὥστε νὰ καταδικασθοῦν οἱ ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐσεῖς πατρονάροντας τὴν ψευδοσύνοδο, διαδραματίσατε ἕναν καταλυτικὸ ρόλο, ὥστε νὰ ἀποδεχτεῖ ἡ Ἱεραρχία τὴν εἰσήγηση τοῦ μητροπολίτου Σερρῶν[29]. Καὶ ἐπειδὴ ἐσεῖς ἐπιλέξατε τὴν διπλωματικὴ ὁδὸ τόσο ὡς πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο, δὲν ἀνεχθήκατε τὴν δική μου ὁμολογιακὴ παρέμβαση καὶ πρὸς τοὺς δύο. Ἀλλά φρονῶ, πὼς μὲ τὴν διπλωματία ἀπολέσατε τὴ διάκριση. Διότι ὅπου διπλωματία στὴν Ἐκκλησία ἐκεῖ ὑποκρισία!
Ὄσον ἀφορά στὴν ἐπιστολή μου στὸν μακαριώτατο ἀρχιεπίσκοπο, μὲ κατηγορεῖτε ὅτι παραθεώρησα μὲ τρόπο ἀντικανονικὸ τὴν οἰκεία μου προϊσταμένη ἀρχή, δηλαδὴ τὴν Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης, στὴν ὁποία ἀνήκω κανονικῶς καὶ οὐσιαστικῶς ὡς κληρικὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Τοῦ Χριστοῦ. Στὴν προκειμένη περίπτωση δὲν ὑφίσταται ἀντικανονικότητα, καθὼς ἡ ἐπιστολή μου δὲ ἦταν ὑπηρεσιακὸ ἔγγραφο, δὲν εἶχε τὴ σφραγίδα τοῦ ναοῦ, ἀλλά ἀποτελοῦσε προσωπική μου ἀνοιχτὴ ἐπιστολή. Παρὰ τὴν ἰδιότητά μου τοῦ κληρικοῦ συγκεκριμένης μητρόπολης, δὲν παύω νὰ φέρω τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἕλληνα πολίτη καὶ τοῦ θεολόγου. Ἀπὸ τὸ Σύνταγμα ἔχω κατοχυρωμένο δικαίωμα νὰ ἀπευθύνω προσωπικὲς ἐπιστολὲς σὲ ὅποιον θέλω[30]. Εἶναι μία προσωπική μου ἐπιστολή. Καὶ προσωπικὴ ἐπιστολὴ μπορῶ νὰ στείλω σὲ ὁποιονδήποτε ἀκόμα καὶ μὲ τὴν... ἄδειά σας, ὅπως σαφῶς διατυπώσατε σὲ προγενέστερο γράμμα σας![31]
Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο φθάσαμε ἀκριβῶς στὸν πυρήνα τοῦ μεταξὺ μας προβλήματος ποὺ προσπαθεῖτε νὰ τὸ καλύψετε μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς νομιμότητας καὶ τῆς κανονικότητας. Τίθεται ἐπιτακτικὰ τὸ ἐρώτημα: Ἐπιτρέπουν οἱ κανόνες τὸν ἔλεγχο τῶν αἱρετικῶν Πατριάρχων καὶ Ἐπισκόπων πέρα ἀπὸ κάθε τοπικὴ ἢ ὑπηρεσιακὴ ἁρμοδιότητα; Εἶναι, μὲ ἄλλα λόγια, σύμφωνη μὲ τοὺς Ἱεροὺς κανόνες καὶ τὰ πατερικὰ παραδείγματα ἡ στάση, τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα μου ἀπέναντι στοὺς αἱρετικοὺς Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους;
6. Ἡ στάση μου ἀπέναντι στοὺς αἱρετικοὺς Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους εἶναι Ὀρθόδοξη. Πατερικὰ παραδείγματα
Ὡς ἱερέας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Τοῦ Χριστοῦ ἔχω ὑποχρέωση σὲ ζητήματα Πίστεως, βάσει τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν λόγων τῶν ἁγίων Πατέρων, νὰ ἀντιδρῶ σὲ ὅ,τι πολεμᾶ τὴν Ἐκκλησία. Ὡς Ὀρθόδοξος κληρικὸς ἔχω καὶ δικαίωμα καὶ ὑποχρέωση, ὅπου ἀκούγεται αἱρετικὸς λόγος, ὅπου συμβαίνει δημόσια ἐκφερόμενη πλάνη, νὰ ἐκφράζομαι δημόσια. Αὐτὴ εἶναι ἡ γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀναλλοίωτη Ὀρθόδοξη συνείδησή τους καὶ στοιχίζεται μὲ τὶς ἀλάθητες ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ θυμίσω τὴ ρήση τοῦ ἁγίου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας καὶ μεγάλου δογματολόγου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ὅτι, ὅταν θὰ ἔλθει καιρὸς ποὺ μία γιαγιὰ δὲ θὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐλέγχει τὸν πατριάρχη, θὰ ἔρθει ἡ καταστροφὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐσεῖς, ὁ μητροπολίτης μου, ἐκφράζετε μία διαφορετικὴ θέση ἀπὸ ἐκείνη τῶν παλαιοτέρων καὶ ἀναγνωρισμένων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς ἁγίων Πατέρων στὸ θέμα τοῦ ἐλέγχου τῶν ἐπισκόπων καὶ πατριαρχῶν ἀπὸ κατώτερους σὲ ἱεραρχία κληρικοὺς χωρὶς δέσμευση τοπικῶν ὁρίων, ἀκόμη καὶ ἀπὸ λαϊκούς. Οἱ δικές σας θέσεις ταυτίζονται μὲ τὶς πλάνες ἀπόψεις τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας καὶ τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας, ποὺ συκοφαντούν τὸν παραδοσιακὸ ἔλεγχο τῆς αἵρεσης ὡς ἀπευκταῖες "λεκτικὲς διαμάχες" καὶ ἀπαγορεύουν αὐτὸ ποὺ οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐπιβάλλουν[32]. Εἶναι ἀξιοσημείωτο πὼς δὲν ἔχετε στὴν πνευματική σας φαρέτρα Πατερικές θέσεις, γιὰ νὰ στηρίξετε τὴν ἀντορθόδοξη ἄποψή σας.
Παραδείγματα ἁγιοπατερικὰ ἀντιαιρετικῆς καὶ ὁμολογιακῆς δράσης, σᾶς εἶχα καταθέσει γραπτῶς στὴν ἀπολογία μου γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως[33]. Ἀλλὰ ἐσεῖς χωρὶς νὰ καταδεχτεῖτε νὰ τῆς ρίξετε μία ματιά, μοῦ τὴν ἐπιστρέψατε ὡς ἀπαράδεκτη[34]. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε ἐδῶ, ἀπὸ σεβασμὸ στὸ πρόσωπό σας, νὰ καταγράψω τὰ ἐπιχειρήματα ἐκείνης τῆς ἐπιστολῆς μου "ὄχι ὡς διδάσκων, ἀλλ’ ὡς ὑπομιμνήσκων, καταθέτοντας τὰ ἀκόλουθα περιστατικὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, τὰ ὁποία στηρίζουν τὴν ἄποψη ὅτι σὲ θέματα Πίστεως ὑπερβαίνονται τὰ ὅρια τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν καὶ ὅτι οὐδεὶς ἐπιτρέπεται νὰ σιωπᾶ «κινδυνευούσης τῆς Πίστεως», ἀκόμη καὶ οἱ ἐκκλησιαστικῶς ὑφιστάμενοι.
[1]. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ἤδη πρὸ τῆς συγκροτήσεως τοπικῆς Συνόδου στὴν Ἀλεξάνδρεια (430) εἶχε ἐκφρασθῆ κατὰ τῶν διδασκαλιῶν τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου Κ/Πόλεως Νεστορίου σὲ ἐπιστολές του πρὸς τοὺς Μοναχούς τῆς Ἀλεξανδρείας[35] καὶ τοὺς κληρικοὺς τῆς Κ/Πόλεως[36] «ἵνα παύσῃ σκάνδαλον οἰκουμενικόν»[37]· μετὰ δὲ τὴν τοπικὴ ἐκείνη Σύνοδό του, συνέστησε στὸ ποίμνιο τοῦ Νεστορίου νὰ δείξει ἀνυπακοὴ καὶ ἀπείθεια στὸν Νεστόριο, ἤδη πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου[38]. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐπεσήμανε στὸν αἱρετικὸ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ὅτι ὁ ἴδιος φοβούμενος τὸν σκανδαλισμὸ τῶν πολλῶν ἀπὸ τὴν αἵρεση ἀναγκάζεται νὰ μιλήσει: «... τὸ σκανδαλίσαι καὶ μόνον ἕνα τῶν μικρῶν τῶν πιστευόντων εἰς τὸν Χριστὸν ἀφόρητον ἔχει τὴν ἀγανάκτησιν. Εἰ δὲ πληθὺς εἴη τοσαύτη τῶν λελυπημένων, πῶς οὐχ ἁπάσης εὐτεχνίας ἐν χρείᾳ καθεστήκαμεν πρός γε τὸ δεῖν ἐμφρόνως περιελεῖν τὰ σκάνδαλα καὶ τὸν ὑγιᾶ τῆς πίστεως κατευρῦναι λόγον τοῖς ζητοῦσι τὸ ἀληθές»[39];
[2]. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς, ὄντας λαϊκὸς ἀκόμη Ὑπουργὸς τοῦ Χαλιφάτου στὴ Δαμασκό, περὶ τὸ ἔτος 730, ἀπέστειλλε ἐπιστολὲς κατὰ τῆς Εἰκονομαχίας στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ προέτρεπε τοὺς πιστοὺς νὰ τὶς διαδίδουν, στὶς ὁποῖες ἀναιροῦσε τὴν ἐπιχειρηματολογία τῶν αἱρετικῶν καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ Αὐτοκράτορος Λέοντος Γ΄· «καὶ διὰ πάντων ἔσπευδεν ὁ τῆς ἀληθείας νέος ἀθλητὴς, ὡς διὰ κύκλου τινὸς τὰς ἐπιστολὰς ἀπὸ χειρῶν εἰς χεῖρας διαβαίνειν τοῖς πιστοῖς, καὶ κρατύνεσθαι τὸ ὀρθόδοξον»[40].
[3]. Ὁ λαϊκὸς ἀξιωματοῦχος Εὐσέβιος, ἀργότερα Ἐπίσκοπος Δορυλαίου, ἀντέδρασε κατὰ τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου Νεστορίου καὶ τὸν ἀντιμετώπισε πρόσωπο πρὸς πρόσωπο μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὅταν ἐκεῖνος κήρυξε τὴ χριστολογική του αἵρεση κατὰ τῆς θεοτοκίας τῆς Παναγίας μας[41]. Ὁ Εὐσέβιος συνέχισε τὴ δράση δημοσιοποιώντας μὲ τοιχοκόλληση ἕνα λίβελλο κατὰ τοῦ Νεστορίου, ὅπου ἐπεσήμαινε τὴν αἵρεση τοῦ Πατριάρχου[42]. Ὁ Εὐσέβιος αὐτὸς ὄχι μόνο δὲν τιμωρήθηκε, ἀλλὰ προήχθη καὶ σὲ Ἐπίσκοπο καὶ πρωτοστάτησε καὶ κατὰ τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ!
[4]. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ φίλου του Ἁγίου Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, περιῆλθε ὅλη τὴ Βόρειο Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἰταλία ἐνημερώνοντας τοὺς Μοναχοὺς περὶ τοῦ Μονοθελητισμοῦ καὶ κατέληξε στὴ Ρώμη, ὅπου προκάλεσε τὴ σύγκληση τῆς Συνόδου τοῦ Λατερανοῦ (Ὀκτώβριος 649) καὶ τὴν καταδίκη τοῦ Μονοθελητισμοῦ, μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Μαρτίνο Πάπα Ρώμης, τελειωθέντα ἀργότερα στὴν ἐξορία[43].
[5].Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ὁρίζει ὡς ὑποχρέωση πάντων, σπουδαίων καὶ ταπεινῶν, διδασκόντων καὶ διδασκομένων, τὴν ἀντίδραση κατὰ τῶν αἱρετιζόντων: «Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως [...] Ὥστε, ὅτε περὶ Πίστεως ὁ λόγος οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, “ Ἐγὼ τίς εἰμι;” [...] Ὥστε καὶ αὐτὸς ὁ πένης πάσης ἀπολογίας ἐστέρηται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, μὴ τανῦν λαλῶν, ὡς κριθησόμενος διὰ τοῦτο καὶ μόνον»[44] · καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο: «Οὐ μόνον εἰ βαθμῷ τις καὶ γνώσει προέχων ἐστὶν ὀφείλει διαγωνίζεσθαι͵ λαλῶν καὶ διδάσκων τὸν τῆς ὀρθοδοξίας λόγον͵ ἀλλὰ γὰρ καὶ εἰ μαθητοῦ τάξιν ἐπέχων εἴη͵ χρεωστεῖ παρρησιάζεσθαι τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐλευθεροστομεῖν. Οὐκ ἐμὸς ὁ λόγος τοῦ ἁμαρτωλοῦ͵ ἀλλὰ τοῦ θείου Χρυσοστόμου͵ ἐπεὶ καὶ ἄλλων πατέρων.»[45]
[6]. Σαφέστερος πάντων ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς Ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων, οἱ ὁποῖοι ἀντέδρασαν στὴν πτώση τοῦ (ἀνωτέρου αὐτῶν) Ἑωσφόρου, γράφει ἐπί λέξει περὶ τῆς ἀντιδράσεως τῶν ὑφισταμένων στὸ κακό: «Τί λοιπὸν ἄτακτον ἢ ἄτοπον ἀκολουθεῖ, ἂν ὁ κατώτερος Μιχαὴλ ὁ μείνας ἐν τῷ ἀγαθῷ, βλέπων τὰς ἀνωτέρω ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας νὰ ἐκπίπτωσι τοῦ ἀγαθοῦ ἐμύησεν αὐτὰς καὶ ἐδίδαξε νὰ μένωσιν ἐν τῷ ἀγαθῷ; βέβαια οὐδέν. Καὶ ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς δὲ [ἀνθρωπίνῃ] ἱεραρχίᾳ, τοῦ ἱερέως καὶ ἱεράρχου ἀτακτούντων καὶ κακῶς φρονούντων, καὶ διάκονος καὶ μοναχὸς εὐτακτοῦντες καὶ ὀρθῶς φρονοῦντες δύνανται νουθετῆσαι καὶ εὐτακτῆσαι αὐτούς, καθὼς τὰ παραδείγματά εἰσι πάμπολλα»[46].
Εἶναι πασιφανές, λοιπὸν, ὅτι μὲ ὅλα ὅσα πράττουν καὶ λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, μᾶς βεβαιώνουν ὅτι σὲ θέματα Πίστεως δὲν ὑποτασσόμαστε σὲ σφάλλοντες Ἀρχιερεῖς. Ὅταν κινδυνεύει ἡ Πίστη, ὀφείλουν νὰ ἀντιδροῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ καὶ ὄχι μόνον οἱ Ἐπίσκοποι. Ἄλλωστε, τὸ εἴδαμε καὶ στὶς παραινέσεις τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τὸ νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τέτοια θέματα ἀκόμη καὶ οἱ ὑφιστάμενοι. Τέλος, εἶναι σαφὲς ὅτι πουθενὰ δὲν παρατηροῦνται στὰ ὡς ἄνω ἱστορικὰ παραδείγματα περιορισμοὶ τοπικῆς δικαιοδοσίας, ὅταν πρόκειται γιὰ αυτὰ".[47] Συνεπῶς, μὴν προσπαθεῖτε νὰ φέρετε προσκόμματα στὴν ἀντιαιρετική μου δράση, γιατί ἀκολουθῶ τὴν Ὀρθόδοξη ἁγιοπατερικὴ μέθοδο ἡ ὁποία μᾶς δείχνει τὸν δρόμο.
7. Ἡ Ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης. Ὁ Οἰκουμενισμὸς στὴν Ι. Μ. Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας, "οὔτε Ἁγία, οὔτε Μεγάλη, οὔτε Σύνοδος" ἦταν ἡ λεγομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης[48]. Ἡ ἐξήγηση τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς εἶναι σαφέστατη, μὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα ἀπὸ θεολογικῆς καὶ ἐκκλησιολογικὴς ἀξιολόγησης. Ἄλλωστε, ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας, στοιχεῖται πλήρως μὲ τὴν Πατερικὴ θεολογία στὴν ἑρμηνεία τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν γένει Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας. Μὲ ἁπλὰ λόγια ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης, εἶναι ψευδοσύνοδος, κατὰ μία ἔννοια Ληστρική, σίγουρα αἱρετική, προδοτική, ἐνδεικτική τῆς κατρακύλας τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας. Οἱ μητροπολίτες της σὲ ἀποσύνθεση.
Τί εἴδαμε στὴν ψευδοσύνοδο; Τί ἀποφάσισαν; Τί ἀποδέχθηκαν;
 • Παρουσία τῶν αἱρετικῶν, ἀπουσία τῶν τεσσάρων μεγάλων Ἐκκλησιῶν.
 • Καταστρατήγηση τῆς μοναδικότητος τῆς Ἐκκλησίας.
 • Ἀπώλεια μὲ συνοδικὴ ἀπόφαση τῆς ἀποκλειστικότητας τῆς σωστικῆς ἰδιότητος τῆς μόνης χαριτωμένης Ἐκκλησίας.
 • Ἡ ψευδοσύνοδος ἀρνήθηκε τὴν ἑνιαία διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ συνοδικῶς διατυπωμένη ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας.
 • Ἀποδέχθηκε ἐκλησιολογικὴ ταυτοποίηση τῶν αἱρετικῶν.
 • Ἐκκλησιοποίηση τῶν βλάσφημων Προτεσταντῶν.
 • Συνοδικὴ θεμελίωση τῶν ἀχαρίτωτων μικτῶν γάμων.
 • Πρωτοφανὴς συνοδικὴ ἐπικύρωση τῆς συμμετοχῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν - Αἱρέσεων (ΠΣΕ).
 • Παποκαισαροποίηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
 • Ἐξευτελισμὸς τῶν ἐν παρουσία ἐπισκόπων μὲ τὴν μὴ δυνατότητα ὑπογραφῆς.
 • Περιφρόνηση τῶν ὑπολοίπων ποὺ δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα παρουσίας.
 • Συμμορίες οἰκουμενιστῶν συμμετεχόντων.
 • Προπαγάνδα ἀστείρευτη μὲ τὴν βοήθεια τῆς κρατικῆς τηλεόρασης[49].
 • Σὲ πρῶτο πλάνο οἱ προσκυνητὲς τῆς παντόφλας τοῦ Πάπα ἐπίσκοποι τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου.
 • Τιμημένοι οἱ ἄτιμοι ἐπίσκοποι τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων τῆς βαπτισματικῆς θεολογίας, τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας, τῆς θεωρίας τῶν κλάδων, τῆς θεωρίας τῶν δύο πνευμόνων, τῆς ἀγαπητικῆς θεολογίας.
 • Δὲν κατονόμασε καὶ δὲν καταδίκασε αἱρετικούς.
 • Ἀξιολογεῖ θετικὰ τὰ κείμενα τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποία εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἐκκλησιολογικὲς αἱρέσεις, ὅπως τὰ κείμενα τοῦ Balamand (1993), τοῦ Porto Alegre (2006), τῆς Ραβέννας (2007) καὶ τοῦ Πουσᾶν (2013).
 • Ἔπρεπε νὰ ἐπιλυθεῖ, μὲ ἐπαναφορὰ τοῦ παλαιοῦ, πατρίου, ἡμερολογίου, τὸ θέμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἑορτολογίου, τὸ ὁποῖο μεταρρυθμίστηκε πραξικοπηματικά, χωρὶς πανορθόδοξη ἀπόφαση καὶ διασπᾶ ἐπὶ ἑκατὸ περίπου χρόνια τὴν λειτουργικὴ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων.
 • Δὲν καταδίκασε τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
 • καὶ ἄλλα τόσα...
Καὶ ὁ παναγιώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, τιμητὴς καὶ προαγωγὸς τῶν ἀποφάσεων τῆς Προδοσίας. Ἐ! Αὐτὸ ἂν δὲν εἶναι οἰκουμενισμὸς ἐκ μέρους σας, τί εἶναι; 
Ἡ στάση σας αὐτὴ, ἔναντί τῆς ψευδοσυνόδου καὶ τῶν ἀποφάσεών της, ὑπερτερεῖ ὅλων τῶν προηγουμένων οἰκουμενιστικῶν δράσεών σας. Δὲν εἶναι ἀξιοπερίεργο, ἀλλὰ δυστυχῶς αὐτονόητο, ὡς εἰσηγητὴς τοῦ οἰκουμενιστικοῦ πνεύματος στὴν ἱστορικὴ μητρόπολη τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονικης, νὰ δηλώνετε πὼς ποτὲ δὲν ἀσχοληθήκατε μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, κατὰ συνέπεια οὔτε τὸν πολεμήσατε![50] Ἕρμαιο οἱ Θεσσαλονικεῖς στὶς ὀρέξεις τῆς παναίρεσης… Ἐσεῖς ἀγωνίζεστε, καὶ καλῶς πράττετε βεβαίως, ὑπὲρ τῶν Ἐθνικῶν μας θεμάτων, ὑπὲρ τῆς φιλτάτης Μακεδονίας, καθὼς καὶ ἐπιτελεῖτε καὶ ἕναν ἀντιαιρετικὸ ἀγώνα πολεμώντας τοὺς ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά. Ἀλλά ὅμως, ὡς γνωστόν, πιὸ ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς ἐχθρός. Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ Οἰκουμενισμὸς γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν κάνετε ἀπολύτως τίποτα.
Σὲ καμία ἐνορία τῆς μητροπόλεώς σας δὲν ἀκούγεται ἡ λέξη "Οἰκουμενισμός". Ὀρθόδοξο ἀντιοικουμενιστικὸ κήρυγμα δὲν ἔχει ἀκουστεῖ. Στοὺς δύο μοναδικοὺς Ναοὺς ποὺ ἀκούγεται, οἱ ἱερεῖς ποὺ ἀντιστεκόμαστε στὴν παναίρεση καὶ ὁμιλοῦμε ἐναντίον της, τιμωρούμαστε ἀπό σᾶς. Θὰ μπορούσατε νὰ μᾶς χρησιμοποιήσετε, τὸν πατέρα Θεόδωρο Ζήση καὶ τὸν πατέρα Νικόλαο Μανώλη, στὴν ἐνημέρωση τοῦ ποιμνίου γὶ αὐτὸν τὸν θανάσιμο κίνδυνο. Ἀντί αὐτοῦ, ἐσεῖς καὶ οἱ συνεργάτες σας σφυρίζετε ἀνέμελα καὶ κοιμάστε τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου, ἐνῶ ἡ φωτιὰ τοῦ νεοεποχίτικου συγκριτιστικοῦ πνεύματος τῆς πανθρησκείας κατακαίει τὰ σπίτια μας, καταστρέφει τὴν Πίστη μας. Χρυσώνετε τὸ χάπι τῆς αἱρέσεως καὶ μᾶς τὸ σερβίρετε πρὸς κατανάλωση… Γιὰ τοὺς δηλητηριασμένους πιστοὺς ποιὸς θὰ δώσει λόγο στὸ Θεό; Ἐμεῖς ποὺ φωνάζουμε "ΠΡΟΣΟΧΗ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ" ἢ ἐσεῖς ποὺ παροτρύνετε "ΥΠΑΚΟΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΙΤΕ ΤΟ"!
Δὲν ἦταν τυχαῖες ὅλες οἱ προηγούμενες οἰκουμενιστικὲς σας πράξεις. Οὔτε ἡ παρουσία σας, διὰ τῆς ὁποίας εὐλογήσατε οἰκουμενιστικὰ συνέδρια στὴν πόλη μας ἦταν τυχαία, οὔτε ἡ παρουσία σας σὲ δῆθεν ἀντιαιρετικὸ συνέδριο στὸ Βόλο (πιὸ αἱρετικὸ δὲ γινόταν), ὅπου στεγάζεται ὡς γνωστὸν τὸ κέντρο τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας, τῆς Ἀκαδημίας μεταπατερικῶν σπουδῶν, στὴν Ἱ. Μ. Δημητριάδος[51]. Εἶστε ὑπεύθυνος γιὰ τὴν μαύρη ἡμέρα τῆς πόλης μας, ὅταν ὁδηγήσατε τὸν Πατριάρχη τῆς αἵρεσης τῶν Ἀρμενίων ἐντὸς τῶν Ι. Ναῶν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ ἁγίου Δημητρίου, καὶ συγκεκριμένα τὸν ὠθήσατε πρὸς προσκύνηση τῶν ἁγίων Τραπεζῶν, καταπατώντας τοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ ἀπαγορεύουν αὐστηρότατα τέτοιες καταστάσεις[52]. Καὶ δὲν ἀρκοῦσε αὐτὸ ἀλλὰ δεχτήκατε τὴν παρουσία Ἀρμένιου ἐπισκόπου καὶ στὴν χειροτονία τοῦ μητροπολίτου Γρεβενῶν, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Πολιούχου μας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας[53]. Βεβαίως, δὲν ἀντέχει σχολιασμοῦ ἡ δικαιολογία πού μοῦ ἀπευθύνατε μὲ ὀργισμένη ἐπιστολή σας, διότι σᾶς ἐνόχλησε ἕνα δημοσίευμα τοῦ ἰστολογίου "Κατάνυξις" τὸ ὁποῖο τὸ συνδέετε μὲ τὸ πρόσωπό μου καθὼς οἱ διαχειριστὲς του εἶναι πνευματικά μου παιδιά. Ἁπλὰ παραθέτω τὸ συγκεκριμένο ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς σας γιὰ νὰ διαβάσετε τί μοῦ εἴχατε ἀποστείλει τότε καὶ ἴσως μετανοήσετε γιὰ τὰ ἀνυπόφορα αὐτὰ λόγια, ποὺ ἀποτελοῦν κατὰ τὴ γνώμη σας Ὀρθόδοξη ἀπάντηση στὰ ὅσα αἱρετικὰ ἔγιναν ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἐκ μέρους σας!
 “…Ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων ἐπεσκέφθη τὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ κατὰ τὴν εἴσοδό του στο ἱερὸ Βῆμα, παρόντος ἐμοῦ καὶ πολλῶν ἱερέων, ἔμπροσθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἔκαμε σχῆμα εὐλαβείας κλίνας τὴν κεφαλὴ καὶ ἔκαμε τὸν σταυρὸ του. Καὶ αὐτὸ πάτερ τὸ ἐβάλατε στὸ blog. Τὴν ἴδια ὥρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου, πλῆθος ἐπισκεπτῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἙλλήνωνῬώσωνΕὐρωπαίωνἈμερικανῶν καὶ πλείστων ἄλλων, ὡς συνήθως εἰσήρχοντο στὸ Ναὸ καὶ προσηύχοντο ἀσπαζόμενοι τὶς εἰκόνες καὶ τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου μας. Χρόνια γίνεται αὐτὸ καὶ δὲν σᾶς ἐπείραξε.
Καὶ γιὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπο τῶν Ἀρμενίων, ὁ ὁποῖος ἦτο ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὄρθιος, πλησίον τῆς ἐξόδου, κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς χειροτονίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενὼν κ. Δαβίδ, σᾶς εἴπαν ψέμματα, πάτερ οἱ πληροφοριοδότες σας. Πρὸ τῆς Μικρᾶς Εἰσόδου, ὁ Ἀρμένιος Ἀρχιεπίσκοπος ἦλθε σὲ μένα καί μοῦ εἶπε διακριτικά : «Μὲ συγχωρεῖτε, διότι θὰ ἀποχωρήσω γιά νά τελέσω τὴν Θεία Λειτουργία στήν ἐκκλησία μας». «Να πάτε στό καλὸ καὶ καλῇ δύναμη» τοῦ εἶπα. Σεῖς, γιατὶ γράφετε ψέμματα, πάτερ; Καὶ γιατὶ προσβάλλετε μερικὲς χιλιάδες Ἀρμενίων συμπολιτῶν πού ἤλθαν ἀπὸ παλαιὰ στή Θεσσαλονίκη κατατρεγμένοι ἀπὸ τοὺς Τούρκους Ἰσλαμιστές; Καὶ ἂν ἰσχυρίζεσθε ὅτι αὐτὰ δέν τὰ γράφετε σεῖς, τότε γιατὶ δὲν τὰ καταδικάζετε μὲ δημόσια δήλωσή σας, στούς συγκεκριμένους ἰστοχώρους, γιά νά μὴν σκανδαλίζονται οἱ πιστοί; Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δέν ἔχομε μερικὰ ἑκατομμύρια συμπολιτῶν μας μὲ ἄριστα ὠργανωμένες ἀρχιεπισκοπὲς καὶ Μητροπόλεις πού ἀπολαμβάνουν ἰσοπολιτεία καὶ ἰσονομία, καθὼς καὶ ἀναγνώριση ἀπὸ τὶς κρατοῦσες χριστιανικὲς ὁμολογίες; Καὶ βεβαίως ἀγνοεῖτε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας καὶ τὸ Κράτος μας δέχεται στίς ἐπίσημες Δοξολογίες τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων καὶ τῆς Πρώτης τοῦ ἔτους ὄλες τίς ἀνεγνωρισμένες χριστιανικὲς ὁμολογίες καὶ ὅτι προσφωνεῖ τοὺς ἐκπροσώπους των;…”[54]
Ἐσεῖς κάνετε ὅλες αὐτὲς τὶς αἱρετίζουσες δράσεις καὶ οἱ ἄλλοι σᾶς φταῖνε ποὺ σχολιάζουν ἢ ἀντιδροῦν μὲ ὅλα αὐτά. Ἐσεῖς μᾶς συνηθίζετε σὲ νεοποχίτικα συστήματα, ὅπως ὁ περίφημος χριστουγεννιάτικος ἀστερόκοσμος[55], μὲ μάγους τῆς χριστουγεννιάτικης πλατείας, ἁγιοβασίληδες, ἐργοστάσιο δώρων τοῦ ἀϊ Βασίλη, τὸ γραφεῖο τοῦ ἀϊ Βασίλη, νεράιδες κτλ., καὶ τὴ συμμετοχὴ τῆς μητροπόλεώς σας, ποὺ κατασκεύασε μὲ προτεστάντικη ἔμπνευση τὴν νεοεποχίτικη φάτνη μὲ τὴ λεγομένη “ἁγία οἰκογένεια” τῆς αἱρετικῆς γνωστικῆς διδαχῆς καὶ μὲ "τὰ κρίνα" στὴ μαγγούρα τοῦ φερομένου ὡς “Ἰωσήφ”... Αὐτὰ δὲ σᾶς ἐνόχλησαν, ἀλλὰ ἡ ὀργισμένη ἀντίδραση εὐλαβῶν χριστιανῶν σᾶς ἐνοχλεῖ.
Ὁ κόσμος ὅμως δὲν τρώει κουτόχορτο καὶ δὲν δέχεται νὰ κάνει ὑπακοὴ σὲ ὁτιδήποτε ἀντιβαίνει στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη του, στὸ Ὀρθόδοξο βίωμά του, στὰ Ὀρθόδοξα ἤθη καὶ ἔθιμα.
 • Ἔχετε ἰδέα ἢ ὄχι γιὰ τὸ τί συμβαίνει στὰ κοιμητήρια τῆς Ἀναστάσεως στὴ Θέρμη;
 • Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἀλήθεια ὅτι μὲ τὶς εὐλογίες σας οἱ ἱερεῖς τῆς μητροπόλεώς σας ποὺ διακονοῦν ἐκεῖ, τελοῦν Τρισάγια καὶ σὲ τάφους Ἀρμενίων καὶ ἄλλων αἱρετικῶν;
 • Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχετε ἀπαγορεύσει κατὰ τὴ βάπτιση τῶν νηπίων νὰ γίνεται πλήρης βύθισης (βάπτιση) ἐντός τοῦ ὕδατος (μὲ συνέπεια νὰ μὴν βαπτίζεται σωστὰ ὁ κατηχούμενος) καὶ χρειάζεται εἰδικὴ εὐλογία γιὰ νὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο κατὰ τὴν ἀκριβή τάξη;
 • Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχετε ἀπαγορεύσει τὴν ἐκφώνηση τῶν αἰτήσεων τῶν κατηχουμένων κατὰ τὴ θεία Λειτουργία;
 • Ὅτι ἐπίσης ἔχετε ἀπαγορεύσει τὴν ἀνάγνωση τῶν ἀναθεμάτων κατὰ τῶν αἱρετικῶν τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας;
 • Ὅτι εἶστε πολὺ ἀνεκτικὸς μὲ κάποιους ἐκ τῶν ἱερέων σας ποὺ συμμετέχουν στὴν ἑβδομάδα συμπροσευχῶν στὸν αἱρετικὸ ναὸ τῆς ἀσπίλου συλλήψεως στὴν ὁδὸ Φράγκων;
 • Ὅτι τιμᾶται ἰδιαιτέρως τοὺς συμμετέχοντες καὶ εμψυχωτές ἐκεῖ καθηγητὲς τοῦ ΑΠΘ, δίνοντας τὴν εὐλογία σας γιὰ κατηχητικὲς Ὁμιλίες στὰ ἐνοριακὰ πνευματικὰ κέντρα διαφόρων Ναῶν σας;
 • Δὲν εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ πλέον οἰκουμενιστὲς καθηγητὲς εἶναι συνεργάτες σας στὸ περιοδικὸ τῆς Μητροπόλεως "Γρηγόριος Παλαμᾶς";
 • Μήπως δὲν εἶστε ἐπίτημος πρόεδρος τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Ἱδρύματος "Κέντρο Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καὶ Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» (CEMES), μὲ εἰδικὴ δράση γιὰ τὴν διάδοση τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης;[56]
Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα περισσότερα, τί ἀποδεικνύουν; Κατὰ τὴν ἄποψή μου, τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης στὸν ἀντίθεο καὶ μασονικὸ Οἰκουμενισμὸ.
8. Κανονικότητα καὶ νομιμότητα
Μέχρι σήμερα σᾶς μνημονεύω κανονικὰ ὡς μητροπολίτη Θεσσαλονίκης σὲ ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Σᾶς ἀναγνωρίζω ὡς νόμιμο ἐπίσκοπο τῆς μητροπόλεως καὶ ὡς κανονικό, παρότι πολλοὶ ἄλλοι ἔχουν ἀντιρρήσεις μὲ τὴν κανονικότητά σας καὶ τὶς ἐκφράζουν δημόσια[57]. Οὐδέποτε ἔθεσα κάποιο τέτοιο ζήτημα. Συνεπῶς δὲν ἀντιλαμβάνομαι τὴ σύστασή σας νὰ σέβομαι τὴν κανονικότητα καὶ τὴν ἁγιότητα τῆς κατὰ Ἀνατολᾶς Ὀρθοδόξου, Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν νομιμότητα τῆς τοπικῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Μὲ ὅλα τὰ ἀνωτέρω νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα ποιὸς πρέπει νὰ φροντίζει νὰ σέβεται τὴν κανονικότητα καὶ ἁγιότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Θὰ ἔπρεπε ἐπίσης νὰ εἶστε πολὺ προσεκτικὸς, ὅταν μοῦ ἀποδίδετε ἐνέργειες ποὺ σκανδαλίζουν τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ. Ποιὸς σκανδαλίζει τὸν πιστὸ λαό; Μήπως μπερδέψαμε τὰ πράγματα; Μήπως σκανδαλίζει τὸν πιστὸ λαὸ αὐτὸς ποὺ συμπροσεύχεται, αὐτὸς ποὺ κάνει αἱρετικὲς πράξεις, αὐτὸς ποὺ καταλύει τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες; Περίπου δύο ἑκατοντάδες Ἱεροὺς Κανόνες καταλύει ὁ οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ οἱ σὺν αὐτῶ! Δύο ἑκατοντάδες Ἱεροὺς Κανόνες ἀλλάζει καὶ καταλύει! Τοὺς ἱεροὺς κανόνες ποὺ τοὺς ἀποκαλεῖ "τὰ τείχη τοῦ αἴσχους", γιατί θέτουν ἐμπόδια στὰ ἑωσφορικὰ σχέδια γιὰ τὴν ἕνωση μὲ τὸν ἀμετανόητο Πάπα, στὴν ὑποδούλωση τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν ἀντίχριστο παπισμό. Ἕνα πολὺ ὑψηλὸ ποσοστὸ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πιστεύουν ὅτι ὁ Πάπας ἔχει ἱερωσύνη καὶ ὅτι ἡ παπικὴ λεγόμενη ἐκκλησία, ἔχει Χάρη Θεοῦ! Τραγικό! Αὐτὴν εἶναι καὶ ἡ δική σας θέση ἀλλὰ καὶ τῶν συνεργατῶν σας ἐφόσον ἀποδέχεστε τὶς ἀποφάσεις τῆς συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου. Εἶναι φοβερὸ αὐτό. Ποιὸς σκανδαλίζει; Ὁ παπα-Νικόλας, ποὺ πολεμᾶ τοὺς αἱρετικοὺς βασισμένος στοὺς ἱεροὺς κανόνες ἢ ἐσεῖς μὲ τὶς αἱρετίζουσες καὶ οἰκουμενιστικὲς θέσεις σας; Εἶπα κάτι ἀντιπατερικό; Εἶπα κάτι ποὺ δὲν εἶναι μέσα στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες; Ἔχετε νὰ μοῦ καταλογίσετε κάτι γιὰ ἀντικανονικότητα; Μήπως εἶπα ἢ δίδαξα κάποια αἵρεση; Ἀντὶ νὰ καταδικάσετε τοὺς αἱρετικούς, προσπαθεῖτε νὰ καταδικάσετε ἐμένα;
9. Διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου καὶ Σχίσμα
Φαίνεται ὅμως ἀπὸ τὴν τελευταία φράση τῆς ἐπιστολῆς σας «τὴν δημιουργίαν "ἀποτειχίσεων", "σχισμάτων" καί "ἀνταρσιῶν"», πρᾶγμα πού «τυγχάνει ἀντικανονικὸν καὶ ἐκκλη-σιολογικῶς ἀπαράδεκτον», πὼς δὲν γνωρίζετε δυστυχῶς τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἔννοια τῶν ὅρων ποὺ χρησιμοποιεῖτε. Θὰ ἤθελα στὸ σημεῖο αὐτὸ, γιὰ νὰ μὴ μακρηγορήσω ἔτι, νὰ σᾶς μεταφέρω τὰ ὅσα σχετικὰ ἔγραψα σὲ πρόσφατο ἄρθρο μου μὲ τὸ ὁποῖο ἀνατρέπω τὸ ψευδέστατο κείμενο τῆς Ἱεραρχίας "Πρὸς τὸ λαὸ" σὲ σχέση μὲ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ αἱρετικοῦ ἐπισκόπου καὶ τὴν ἀποτείχιση: "Κανένας ἐχέφρων Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης, Ἱερέας, Μοναχὸς ἢ λαϊκός, Θεολόγος ἢ ἁπλὸς πιστός, δὲν προτρέπει σὲ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Ἀποστολικὴ καὶ Καθολικὴ Ἐκκλησία μας. Οἱ κανόνες ποὺ δίνουν τὴν δυνατότητα τῆς διακοπῆς μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου ποὺ κηρύττει φανερὰ αἵρεση εἶναι σαφεῖς, ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο προστατεύεται ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ σχίσματα[58]. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ὁ ἱερὸς κανόνας ἀπαγορεύει τὴν τιμωρία ἐκείνου ποὺ προέβη σὲ διακοπὴ μνημοσύνου καὶ ἐπιβάλλει τὸν ἔπαινο αὐτοῦ. Μόνο θεομπαῖχτες ἐπίσκοποι ἀθετοῦν αὐτὴν τὴν ἀποστολικὴ ἐντολὴ καὶ ἐφευρίσκουν τιμωρίες γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς ποὺ διακόπτουν τὸ μνημόσυνο τῶν αἱρετιζόντων καὶ αἱρετικῶν ταγῶν τῆς Ἐκκλησίας.
"Ἀποτείχιση", στὸ Μέγα Λεξικὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας τῶν Liddell - Scott, σημαίνει τὸν ἀποκλεισμὸ μὲ τεῖχος, ὄχι τὸ νὰ βγεῖ κάποιος ἐκτός τοῦ τείχους, ἐν προκειμένω τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐσφαλμένα πιστεύουν οἱ περισσότεροι Ἱεράρχες… Ὁ ἀποτειχισθείς, ἕνεκα φανερῆς αἱρέσεως τοῦ ἐπισκόπου, ἱερέας, μοναχὸς ἢ λαϊκός, φτιάχνει ἕνα τεῖχος ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ποὺ τὸν χωρίζει ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ ἐπίσκοπο, μέχρι νὰ ἔρθει Ὀρθόδοξη Σύνοδος νὰ καθαιρέσει τὸν αἱρετικὸ ἐπίσκοπο ἐὰν δὲν μετανοήσει. Εἶναι ξεκάθαρος ὁ 15ος κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας συνόδου[59], ὅπως αὐτὸς ἑρμηνεύτηκε ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς κανονολόγους καὶ ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλὰ καὶ νεωτέρους".[60]
Ἐπίλογος
Ἐλπίζω νὰ ἔγιναν σαφεῖς οἱ ἀπαντήσεις καὶ οἱ θέσεις μου στὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν προβλημάτων ποὺ ἀνέκυψαν διαχρονικὰ στὴν μεταξὺ μας σχέση. Πραγματικά, ἐπιθυμοῦσα καὶ ἐπιθυμῶ νὰ ἦταν διαφορετικὲς οἱ συνθῆκες τῆς συνεργασίας μας. Βαθιὰ μέσα μου εἶμαι πληγωμένος ἀπὸ τὴν δεσποτική σας συμπεριφορά, τὴν τυραννικὴ ἀντιμετώπιση καὶ τὴν παντελῆ ἔλλειψη πατρικῆς ἀγάπης πρὸς τὸ πρόσωπό μου, ποὺ δὲν ἀντιστοιχοῦσε σὲ καμία περίπτωση στὴν δική μου ανυπόκριτη διάθεση ἀγάπης καὶ κατάθεση ἀπεριορίστου σεβασμοῦ στὸ πρόσωπό σας. Ἴσως αὐτὴ ἡ ψυχική μου διάθεση ποὺ ἐπικράτησε στὴν μέχρι σήμερα συνεργασία μας, νὰ μὴν ἔγινε πλήρως ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὰ ὅσα προανέφερα στὴν παρούσα ἐπιστολή μου. Ἴσως ἀκόμη καὶ οἱ πληγές μου ἀπὸ τὴν ἀσύδοτη δεσποτοκρατία ποὺ βίωσα ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὸ πετσί μου, νὰ μὴν ἔγιναν ἐπίσης ἀντιληπτὲς. Πρόκειται ἀργότερα νὰ κυκλοφορήσει βιβλίο μου, μὲ τὴν περιπέτειά μου κατὰ τὸν χρόνο ποὺ εἴσαστε ἐσεῖς προϊστάμενός μου, ὅπου θὰ ἐκτεθοῦν λεπτομερῶς τὰ γεγονότα. Αὐτὰ ποὺ ἀνέφερα ἐδῶ εἶναι μία ἐνδεικτικὴ καταγραφὴ τῆς ἀλήθειας, ἀποτέλεσμα μίας μακρόχρονης ταλαιπωρίας προσωπικῆς καὶ οἰκογενειακῆς, ποὺ ὑπέστημεν ἀπὸ σᾶς προσωπικὰ καὶ τοὺς στενούς σας συνεργάτες.
Γνώριζα βεβαίως τὸν τρόπο νὰ ἀλλάξουν τὰ πράγματα. Θὰ μπορούσα μὲ δύο ἁπλὲς κινήσεις νὰ σᾶς κάνω νὰ ἀλλάξετε συμπεριφορὰ ἀπέναντί μου, καὶ νομίζω καταλαβαίνετε ἀκριβῶς τί θέλω νὰ πῶ. Ὅμως ἐκ φύσεως δὲν ὑπῆρξα ποτὲ αὐλοκόλακας, γιατί πιστεύω ἀκράδαντα πὼς δὲ χωρεῖ διπλωματία σὲ ζητήματα Ὀρθοδοξίας, ὥστε νὰ παζαρεύω ἀρχὲς καὶ ἀξίες. Εἶμαι ἰδεολόγος ὡς Χριστιανὸς καὶ ἱερεὺς τοῦ Ὑψίστου. Δὲν κάνω πίσω σὲ θέματα Πίστεως. Σᾶς σέβομαι ἀλλὰ δὲ σᾶς φοβᾶμαι. Ξεπέρασα τὸν φόβο μὲ τὴν ἀγάπη στὸν Χριστό. Δὲ σᾶς φοβᾶμαι καὶ αὐτό μοῦ δίνει φτερὰ, νὰ σᾶς κοιτάζω κατάματα καὶ νὰ ὁμολογῶ τὰ πιστεύω μου. Δὲ σᾶς φοβᾶμαι, γιατί ὅλα μπορεῖτε νὰ μοῦ τὰ πάρετε, αὐτὸ ποὺ ἔχω στὴν καρδιά μου ὅμως δὲν μπορεῖτε. Καὶ εἶναι πολὺ μεγάλο πράγμα γιὰ νὰ τὸ διαπραγματευτῶ. Τὸ μόνο ποὺ ἐλπίζω εἶναι νὰ σᾶς φωτίσει ὁ Θεὸς καὶ στὴν ἡλικία καὶ στὴν κατάσταση ποὺ βρίσκεστε, πρὶν μᾶς πάρει, νὰ δεῖτε τὸ κακὸ ποὺ μοῦ προκαλέσατε καὶ νὰ βρεῖτε ἕναν τρόπο νὰ διορθώσετε τὴν ἀδικία. Ὄχι γιὰ δικό μου καλό, ἀλλὰ γιὰ δικό σας.
Μὲ ὅλα τὰ αἱρετικὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν μητρόπολή σας, σκέφτομαι πολὺ σοβαρὰ νὰ ἀσκήσω τὸ δικαίωμά μου, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες, νὰ διακόψω τὴν μνημόνευση τοῦ ὀνόματός σας ἀπὸ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Ἄραγε αὐτή μου ἡ πράξη θὰ σᾶς ταρακουνήσει καθόλου, ὥστε νὰ ἐπαναφέρετε τὴν μητρόπολή σας σὲ Ὀρθόδοξη πορεία; Ἐπίσης, αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ μπορέσετε νὰ ἐφαρμόσετε τὸν ἱερὸ κανόνα καὶ νὰ μὲ ἐπαινέσετε γι’ αὐτὸ ἢ θὰ ἀκολουθήσετε γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἀντιπατερικὴ διαδρομὴ καὶ θὰ ἀνακαλύψετε προφάσεις γιὰ νὰ μὲ τιμωρήσετε παραβαίνοντας τὸν 15ο κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου;[61] Ὅπως καὶ νὰ ἔχει, ὅταν θὰ ἀποφασίσω τὴν διακοπὴ τῆς μνημόνευσής σας, θὰ σᾶς ἐνημερώσω ἐγκαίρως μὲ ἐπιστολή μου.
Σεβόμενος τὴν ἀρχιερωσύνη σας

Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης
ἐφημέριος του Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας


[1] “Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς” (Ματθ. 18,10)
[2] "… Διερωτῶμαι λοιπόν, Παναγιώτατε, διατὶ εὐλογήσατε διὰ τῆς παρουσίας καὶ διὰ τῶν λόγων ὑμῶν τό συγκεκριμμένο φιλοπαπικὸν συμπόσιον; Ἀπὸ πότε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης, συμμετέχει ἐνεργώς εἰς οἰκουμενιστικάς συναντήσεις, παρουσίᾳ μάλιστα τοῦ Μητροπολίτου αὐτῆς;… Διὰ τοῦτο Παναγιώτατε ἡ καρδία ἠμῶν δὲν ὑποφέρει καταστάσεις ὡς ἡ ἀνωτέρα. Δὲν ἀντέχει νὰ ἒρχεται ἀντιμέτωπη μέ τὴν εἰκόναν ὑμῶν εἰς πλεῖστα παπικὰ καὶ φιλοπαπικὰ δημοσιεύματα ἀφορῶντα τὸ συγκεκριμένον συμπόσιον. Παναγιώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα, πολλάκις ἐξεφράσθην εἰς ὑμᾶς καὶ προφορικῶς καὶ γραπτῶς. Καὶ διὰ ζώσης καὶ τηλεφωνικῶς. Αἰσθάνομαι δι’ Ὑμᾶς τιμήν, ἀγάπην καί εὐλάβειαν. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον δεχθῆτε τὴν καλόπιστην κριτικὴν ἡμῶν διὰ ἕνα τόσον εὐαίσθητον θέμα…." [ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΑΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ἐν Θεσσαλονίκῃ 5ῃ Σεπτεμβρίου 2011]
[3] "Μὲ κάθε εὐκαιρία, μοῦ ἀπευθύνετε τὴν κατηγορία τῆς ἐξυβρίσεως καὶ συκοφαντίας ἐναντίον τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τριῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθὼς καὶ ἐναντίον τοῦ προσώπου Σας. Κάθε φορᾶ ὅμως σᾶς ἀπαντοῦσα καὶ προφορικῶς ἀλλὰ καὶ γραπτῶς ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι συκοφαντίες, πὼς ποτὲ δὲν ἐξύβρισα ἢ συκοφάντησα τοὺς προαναφερόμενους, ἀλλὰ οὔτε βεβαίως ἐσᾶς προσωπικὰ ποὺ πάντα σέβομαι καὶ τιμῶ. Ὅμως παρὰ τὶς ἐπίμονες προκλήσεις καὶ παρακλήσεις μου περὶ σαφῶν ἀποδείξεων, μένατε πάντοτε σὲ γενικόλογες ἀναφορές, προϊόντα κακῆς καὶ ἐνδεχομένως ὑποβολιμαίας κακοήθους ἐνημέρωσής σας. Δὲν ὑπάρχουν πουθενὰ δικά μου, λόγος, κείμενο, ἄρθρο, κήρυγμα, ποὺ νὰ εἶναι ἐξυβριστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικὸ ἐναντίον τῶν προσώπων γιὰ τὰ ὁποία μὲ ἐγκαλεῖται. Δῶστε ἐντολὴ στοὺς ἀνθρώπους τῆς Μητροπόλεως ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ διαδίκτυο νὰ ἀνακαλύψουν ἕνα δικό μου τέτοιον κατάπτυστο λόγο.
Σᾶς ἔγραψα ἀπολογούμενος καὶ διαμαρτυρόμενος ζητώντας νὰ μοῦ καταθέσετε ἀποδείξεις. Ποτὲ δὲν ἀπαντήσατε, ποτὲ δὲν ἀποδείξατε συκοφαντία, ἐξύβριση, δυσφήμιση ποὺ νὰ ἔχει τὴν ὑπογραφή μου. Δόξα τῷ Θεῶ, εἶμαι πολυγραφότατος θεολόγος, ἀρθρογράφος ἐφημερίδων, περιοδικῶν, γενικότερα ἀρθρογραφῶ στὸν ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικὸ τύπο. Εἶμαι συγγραφέας βιβλίων, ποιητής, θεατρικὸς συγγραφέας, ὑμνογράφος, ἁγιογράφος, ζωγράφος, ὁμιλητῆς, ἱεροκήρυκας, κατηχητής. Ἐκφράζομαι δημόσια, ὁμιλῶ μὲ θάρρος καὶ παρρησία, πάντα «σφραγίζω» τὰ ἔργα μου μὲ τὴν ὑπογραφή μου. Κυκλοφοροῦν 3.500 ὁμιλίες μου στὸ διαδίκτυο, ὑπάρχουν ἄρθρα μου σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ ἐκκλησιαστικὰ περιοδικά. Βρεῖτε λοιπὸν κάτι μεμπτὸ νὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐπὶ συγκεκριμένου. Γιατί μένετε στὰ γενικὰ καὶ ἀόριστα; Πῶς θὰ μὲ κρίνετε μὲ αὐτά;" [Ἔγγραφη καὶ ἐνυπόγραφη ἀπάντηση τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη στὴν ἀπὸ 6ης Νοεμβρίου 2014 προσωπικὴ ἐπιστολὴ τοῦ παναγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κκ. Ἀνθίμου 2-2-2015]
[4] [Ἐπιτίμιον ποινῆς μετ’ ἐπιεικίας, μητροπολιτικὸ ἔγγραφο 585/12-09-2012]
[5] [Μητροπολικὰ ἔγγραφα γιὰ τὴν ἀπαγόρευση Ὁμιλιῶν καὶ περιορισμοῦ τοῦ κηρυγκτικοῦ ἔργου 67/03-02-2015 καὶ 110/20-02-2015]
[6] "Έχετε παρουσιάσει προσωπικῶς καὶ ἄλλα δείγματα περιέργου τακτικῆς, ὅπως ἡ ἀρνηση τελέσεως κηδειῶν στήν ἐνορία σας, ἐνῷ εἶναι ὲμφανής ἐκ τῶν βιβλίων τῆς ὲνορίας ἡ ἀποφυγὴ τελέσεως βαπτίσεων, ἀλλὰ καὶ γάμων". [Προσωπικὴ μητροπολιτικὴ ἐπιστολὴ 6-11-2014]
[7] Αὐτόθι
[8] Ὁ π.Χαράλαμπος Μανώλης πρὸς τὸν Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο γιὰ τὸν γιὸ τοῦ π.Νικόλαο [ΒΙΝΤΕΟ 2015  https://katanixis.blogspot.gr/2015/02/2015.html, ἀνακτήθηκε τὴν 3/2/2016]
[9] "Κινεῑσθε ἐπισφαλῶς εἰς τα ὅρια τῆς ἐκκλησιαστικῆς κανονικότητος" [Μητροπολιτικὸ ἔγγραφο  923/31-12-2015]
[10] ["Δαιμονισμένο" ἀποκαλεῖ τὸν π. Νικόλαο Μανώλη, Μητροπολιτικὸς Ἀρχιμανδρίτης  https://katanixis.blogspot.gr/2015/02/blog-post_12.html, ἀνακτήθηκε τὴν 4/2/2017]
[11] "Σε κουβέντα που κάναμε με λαϊκό μέλος κοντινό στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης μας είπε, ο δεσπότης λέει τάχει χαμένα, με τον π.Νικόλαο, με τον χαρακτήρα του, και πως ποτέ του στα τόσα χρόνια ούτε στη Αλεξανδρούπολη ούτε στη Θεσσαλονίκη δεν συνάντησε τέτοιο «δύστροπο» παπά! Του απαντήσαμε προφανώς δεν είχε συναντήσει ποτέ αληθινό ρωμαιγικο παπά… αν οι ιερείς μας είχαν αυτό το ήθος, δεν θα μπορούσε κανείς Βαρθολομαίος να ασελγεί στο σώμα της εκκλησίας! Μπράβο και πάλι στον π. Νικόλαο." [Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης : Ξεκάθαρη απάντηση στον μητρ. Θεσσαλονίκης Άνθιμο http://trelogiannis.blogspot.gr/2016/12/blog-post_186.html, ἀνακτήθηκε τὴν 4/2/2017]
[12] "Διὰ τοῦτο Εὐσεβάστως ὑποδεικνύω εἰς Ὕμᾱς, ὡς τοῦ κατὰ θεσμόν καί νόμον ὑπευθύνου ἔναντι τῶν Κληρικῶν-Έφημερίων τῆς καθ’ Ὑμᾰς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως συστήσητε εἰς τόν Κληρικόν-Έφημὲριόν Σας (πρωτοπρ. Νικόλαον Μανώλην), τήν ἀμεσον ἀπόσυρσιν τοῦ προειρημένου συκοφαντικού ρυπαρογραφήματος κατὰ τοῦ προσώπου καί τῆς ἰδιότητος μου, καί τήν ἀνάρτησιν ἐγγράφου συγγνώμης εἰς τόν ἴδιον ἰστότοπον, ἄλλως ἐπιφυλάσσομαι διὰ τήν ἄσκησιν οἰουδήποτε ἔνδικου μέσου, συμφώνως καί πρός ὅσα διαλαμβάνονται εἰς τόν ν. 538311932 σχετικὼς". [Ἔγγραφο μητροπ. μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου πρὸς τὸν μητροπολ. Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο γιὰ τὸν π. Νικόλαο Μανώλη, 25/15-01-2014]
[13] [http://www.ipaideia.gr, ἀνακτήθηκε τὴν 4/2/2017]
[14] "Πραγματικά, μένω ἔκπληκτος μὲ αὐτὴ Σας τὴν ἐπιμονὴ νὰ μοῦ ἀποδίδετε ἕνα γεγονὸς στὸ ὁποῖο πολλάκις τοποθετήθηκα ἐνημερώνοντάς Σας ὄχι μόνο προφορικὰ ἀλλὰ καὶ γραπτά. Ὁ συγκεκριμένος μητροπολίτης, ἔπεσε θύμα παραπληροφόρησης ἀπὸ ἄνθρωπο τῆς μητροπόλεώς Σας. Σὲ ἐπικοινωνία τους, ἐνημερώθηκε ψευδῶς πὼς τὸ Ἰστολόγιο Κατάνυξις εἶναι προσωπικό μου ἰστολόγιο (ἴσως ὁ ἴδιος ἄνθρωπος νὰ ἔχει πείσει καὶ Σᾶς γιὰ τὸ ἴδιο θέμα). Τότε ὁ σεβασμιώτατος, ἀπευθύνθηκε σὲ Σᾶς μέσω γράμματος καὶ διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν δημοσίευση στὴν «Κατάνυξη» ἑνὸς ἄρθρου κάποιου ἱερέως. Προσέξτε, γιὰ τὸ ὅσον ἀφορᾶ ἐμένα, διαμαρτύρεται μόνον γιὰ τὴν δημοσίευση στὸ ὑποτιθέμενο προσωπικό μου ἰστολόγιο, μόνο γὶ αὐτὸ. Σὲ καμιὰ περίπτωση ὅμως δὲν ἰσχυρίζεται πὼς συγγραφέας τοῦ ἄρθρου εἶναι ὁ π. Νικόλαος Μανώλης, ὅπως αὐθαιρέτως, ἀπαράδεκτα καὶ ἀν-αληθέστατα ἰσχυρίζεστε ἐσεῖς. Ἀντιθέτως διευκρινίζει πὼς τὸ ἄρθρο εἶναι ἑνὸς ἄλλου ἱερέως… μίας ἄλλης μητρόπολης… Τὸ πραγματικὰ παράδοξο καὶ τραγελαφικὸ συνάμα εἶναι πὼς καὶ ἐσεῖς στὸ ἀρχικό σας ἔγγραφο δέχεστε πὼς τὸ κείμενο δὲν εἶναι δικό μου! Τώρα, πῶς ἀπὸ τὴν μία, τότε δηλώσατε πὼς δὲν διέλαθε τῆς προσοχή Σας ὅτι τὸ κείμενο συνετάγη ὑπὸ κληρικοῦ ἄλλης Μητροπόλεως, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὸ πιὸ πρόσφατο ἔγγραφό Σας, μὲ κατηγορεῖτε ὅτι τὸ ἴδιο κείμενο εἶναι δικό μου, αὐτὸ εἶναι ἄξιον ἀπορίας!" [Ἔγγραφη καὶ ἐνυπόγραφη ἀπάντηση τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη στὴν ἀπὸ 6ης Νοεμβρίου 2014 προσωπικὴ ἐπιστολὴ τοῦ παναγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κκ. Ἀνθίμου, 02-02-2015]
[15] [Κλήση εἰς ἀπολογία γιὰ τὸ θέμα τοῦ μητροπ. Μεσσηνίας, μητροπολιτικὸ ἔγγραφο 33/22-01-2014]
[16] "…Ὑπομιμνήσκω ἐπίσης τὴν προσπάθειά μου νὰ πείσω τὸν Σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, τὸν ὁποῖο «ἐσυκοφαντήσατε» μὲ κείμενό σας γιὰ νὰ μὴ σᾶς μηνύσῃ γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμηση. Τὸ γράμμα ποὺ κατεθέσατε ὲδῶ δὲν ἡταν ἰκανὸ νὰ σᾶς καλύψῃ. Μοῡ ὀφείλετε, δὲν σᾶς ὀφείλω". [Ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτου θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου πρὸς τὸν π. Νικόλαο Μανώλη, 06-11-2014]
[17] [Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης, Μητροπολιτικὴ ἄδεια ἁλώσεως " στοὺς Δαναοὺς μὲ τὰ δῶρα" https://katanixis.blogspot.gr/2012/07/blog-post_25.html, ἀνακτήθηκε τὴν 4/2/2017]
[18] [Ἐπιτίμιον ποινῆς μετ’ ἐπιεικίας, μητροπολιτικὸ ἔγγραφο 585/12-09-2012]
[19] [Ὑπὲρ τοῦ τζαμιοῦ καὶ τοῦ τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὸ ΑΠΘ ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος https://katanixis.blogspot.gr/2014/06/blog-post_29.html, ἀνακτήθηκε τὴν 4/2/2017]
[20] [Κλήση εἰς ἀπολογία περὶ ἐκφωνήσεως ἀναθεμάτων, μητροπολιτικὸ ἔγγραφο 348/08-04-2013]
[21] [Προσωπικὴ μητροπολιτικὴ ἐπιστολὴ 6-11-2014]
[22] [Ἀπολογία π. Νικολάου Μανώλη διὰ ἀναθέματα, 15/15-04-2013]
[23] [Μητροπολιτικὸ ἔγγραφο πρὸς τὴ ΔΙΣ 196/02-04-2015]
[24] [Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, “Θὰ μείνετε ὡς ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὁ Κιναιδοκοπρόφιλος” https://katihisis.blogspot.gr/2015/12/blog-post_28.html, ἀνακτήθηκε τὴν 4/2/2017]
[25] [Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο γιὰ τὸ ψευδὲς Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου https://katihisis.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html, ἀνακτήθηκε τὴν 4/2/2017]
[26] [Μητροπολιτικὸ ἔγγραφο 923/31-12-2015]
[27] [Ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος ἀπειλεῖ μὲ ἐπιστολὲς τοὺς ἱερεῖς π.Θεόδωρο Ζήση καὶ π. Νικόλαο Μανώλη (ἐκ τοῦ Ἰστολογίου ''Κατάνυξις'') https://katihisis.blogspot.gr/2016/12/blog-post_16.htmlἀνακτήθηκε τὴν 5/2/2017]
[28] "… οὐδεὶς σᾶς παρεχώρησε τὸ δικαίωμα νὰ τὸν χαρακτηρίζετε μὲ τρόπον ἐπονείδιστον, ὑβριστικὸν καὶ ἀπαράδεκτον. Σᾶς γνωρίζομεν ἐπίσης, ὅτι εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποία δὲν ἐπανέλθητε ὑπείκων εἰς τὴν κανονικὴν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἠμῶν, καὶ μὴ πειθόμενος εἰς τὴν προϊσταμένην σᾶς Ἐκκλησιαστικὴν Ἀρχήν, δυστυχῶς θὰ προβῶμεν εἰς τὰς νομίμους ἐκκλησιαστικᾶς διαδικασίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διακαιοσύνης". [Μητροπολιτικὸ ἔγγραφο 923/31-12-2015]
[29] [Τὴν ἄποψη πὼς τὰ κείμενα καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης δὲν μποροῦν νὰ τεθοῦν ὑπὸ ἀμφισβήτηση, οὔτε καν σὲ συζήτηση, ἐξέφρασαν οἱ μητροπολίτεςΘεσσαλονίκης Άνθιμος καὶ Περιστερίου Χρυσόστομος. http://aktines.blogspot.gr/2016/11/blog-post_936.html, ἀνακτήθηκε τὴν 5/2/2017]
[30] Ἄρθρο 14 παράγραφος 1 τοῦ Συντάγματος: "Καθένας μπορεῖ νὰ ἐκφράζει καὶ νὰ διαδίδει προφορικά, γραπτὰ καὶ διὰ τοῦ τύπου τοὺς στοχασμοὺς του τηρώντας τοὺς νόμους τοῦ Κράτους".
[31] "… ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν δημοσίαν ἐπιστολὴ σας εἰς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς χώρας, ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζεται τὰς οἱασδήποτε ἀντιθέσεις ἢ διαφωνίας σας…" [Μητροπολιτικὸ ἔγγραφο 923/31-12-2015]
[32] ["Γίνεται λόγος για έναν οικουμενισμό που «θα έπρεπε να εγκαταλείψει τις λεκτικές διαμάχες για να θεμελιωθεί πάνω σε έναν πειραματικό ρεαλισμό της σωτηρίας: ξαναβυθίζοντας συστήματα και έννοιες, που τελικά δεν είναι παρά ίχνη, μέσα στο σφαιρικό βίωμα της Εκκλησίας, μέσα σε ό,τι καλύτερο έχει η εμπειρία της". Μητροπ. Ναυπαύκτου Ιεροθέου, ΝΕΟΠΑΤΕΡΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΚΗ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=%7B6FC7DAB8-662D-4D87-BCD8-7A5D995160BF%7D,  ἀνακτήθηκε τὴν 5/2/2017]
[33] [Ἀπολογία π. Νικολάου Μανώλη διὰ τὴν ὑπόθεση μὲ τὸν μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως, 50/23-08-2012]
[34] "… συνετάξατε μίαν ἀπολογίαν δίκην φροντιστηριακῆς ἐργασίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον… Ἡ ἔγγραφος ἀπολογία σας ἐπιστρέφεται εἰς σᾶς ὡς "ἀπαράδεκτος". [Μητροπολιτικό ἔγγραφο 585/12-09-2012]
[35]PG 77, 9A – 40B.
[36]PG 77, 64B – 69A.
[37]A΄ Ἐπιστολὴ ἁγίου Κυρίλλου πρὸς Νεστόριον, PG 77, 41B.
[38].ACO 1.1.1,113-114 καὶ PG 77, 124-125.
[39]B΄ Ἐπιστολὴ ἁγίου Κυρίλλου πρὸς Νεστόριον, ACO 1.1.1, 26
[40]Βίος τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἠμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ιδ΄ ,PG 94, 453Α καὶ ἑξῆς.
[41].Πεντάβιβλος Ἀντίρρησις κατὰ τῶν Νεστορίου δυσφημιῶν 1, 5, PG 76, 41ἑ.
[42].ACO 1.1.1,101
[43].Βλ. Φειδα,Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, τόμ. Α΄, Ἀθῆναι 1994, σελ.740-748.
[44].Ἐπιστολὴ (81) Παντολέοντι Λογοθέτῃ, PG 99, 1321Α.Β
[45].Ἐπιστολὴ (2) Μονάζουσι,PG 99, 1120Β
[46]Aγiου Νικοδhμου τοyAγιορεiτουΣυναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν, τόμ. Β (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1989, σελ.66,67 (ὑποσημ. 40).
[47] [Ἀπολογία τοῦ π. Νικολάου Μανώλη διὰ τὸ θέμα τοῦ μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως, ἀριθμ. πρώτ. 50/23-08-2012] 
[48] [Ἡ Τελικὴ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Βουλγαρικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης https://katanixis.blogspot.gr/2016/12/blog-post_75.html, ἀνακτήθηκε τὴν 6/2/2017]
[49] [Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Προπαγάνδα καὶ Λογοκρισία στὴν ΕΡΤ  [ΒΙΝΤΕΟ 2016] https://katihisis.blogspot.gr/2016/08/2016.html, ανακτήθηκε τὴν 6/2/2017]
[50] [“Ὅπως καλῶς γνωρίζετε, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ἔχει συμπληρώσει 41 χρόνια ἀρχιερατείας στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Θεσσαλονίκης καὶ…οὐδέποτε ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οὔτε τοῦ Ἀντιοικουμενισμοῦ” https://katanixis.blogspot.gr/2015/03/blog-post_12.html, ἀνακτήθηκε τὴν 6/2/2017]
[51] [Ξεκίνησε στὸ Βόλο ἡ ΚΕ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη κατὰ τῶν αἱρέσεων https://imd.gr/news/3/1551, ἀνακτήθηκε τὴν 6/2/2017]
[52] [Οἰκουμενισμὸς στὴν Ι. Μ. Θεσσαλονίκης! Ὁ αἱρετικὸς Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων ἀσπάζεται τὴν Ἄγ. Τράπεζα καθοδηγούμενος ὑπὸ τοῦ Θεσ/νίκης κ. Ἀνθίμου! https://katanixis.blogspot.gr/2014/09/blog-post_667.html, ἀνακτήθηκε τὴν 6/2/2017]
[53] [Ἀποκλειστικό! Ἀποχώρησαν ἀπὸ τὸν Ι. Ναὸ τοῦ Ἄγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης, στὴ θέα τοῦ Μονοφυσίτη ἀρχιεπισκόπου κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἀκολουθίας https://katanixis.blogspot.gr/2014/10/blog-post_39.html, ἀνακτήθηκε τὴν 6/2/2017]
[54] [Μητροπολιτικὸ ἔγγραφο  06-11-2014]
[55] [Ἀποκλειστικό: Ἡ Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης στὸν (ἀστερὸ)κοσμό της, προβάλλει νεοεποχίτικη ἐκδήλωση! https://katanixis.blogspot.gr/2014/12/blog-post_82.html, ἀνακτήθηκε τὴν 6/2/2017]
[56] [Ἐσεῖς, ὁ μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος, εἶστε ἐπίτιμος πρόεδρος (πρόεδρος ὁ καθηγητὴς Γεώργιος Μαρτζέλος) τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Ἱδρύματος "Κέντρο Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καὶ Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» (CEMES), ποὺ προέβη στὴν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση:
"θεωρώντας ύψιστη υποχρέωσή του να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην ευρύτερη ενημέρωση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού για το κορυφαίο γεγονός της νεότερης Ορθοδοξίας, την Πανορθοδόξη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, προβαίνει στην παρούσα ελληνική έκδοση των ομοφώνως εγκριθέντων κειμένων-αποφάσεών της με τίτλο:
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Η έκδοση αυτή κατ΄ αρχήν απευθύνεται στο εν Ελλάδι χριστεπώνυμο πλήρωμα, τις ιερές μητροπόλεις, τις ιερές μονές και τα λοιπά Ορθόδοξα καθιδρύματα, κυρίως τα εκπαιδευτικά, αλλά και προς πάντα άνθρωπον καλής θελήσεως.
Το βιβλίο αυτό εκδίδεται με επιμέλεια του Ιωάννη Λότσιου, Δρ. Θ. και στοιχειοθεσία του εκδοτικού οίκου ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ" Copyright © 2016 CEMES Publications." http://lotsiosioannis.blogspot.com/2017/02/cemes-11.html, ἀνακτήθηκε τὴν 31/1/2017]
[58] Πρέπει ἐδῶ, παρά ταῦτα, νὰ γίνει ἡ ὑπενθύμιση, σὲ συσχετισμὸ μὲ τὴν δογματικὴ συνείδηση ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τῶν λαϊκῶν, ὅτι ἡ μνημόνευση τῶν Ἐπισκόπων «ἐπ’ ἐκκλησίαις» δὲν εἶναι ἀπροϋπόθετη, ἀλλὰ συναρτᾶται πρὸς τὴν δογματική τους πίστη, καθὼς μνημονεύονται στὴν Θεία Λειτουργία – εἰλικρινῶς καὶ ὄχι ψευδῶς - ὡς «ὀρθοτομοῦντες [=διατυπώνοντας σωστὰ] τὸν λόγον τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀληθείας» ἤ, μὲ ἄλλα λόγια, καὶ ὅπως προϋποθέτει ἡ Ἁγία Γραφή, «ἐπειδὴ αὐτοὶ ἀγρυπνοῦν γιὰ χάρη τῶν ψυχῶν μας». [Πηγή: Στρογγυλὴ Τράπεζα στὴν Μολδαβίαhttps://katanixis.blogspot.gr/2016/07/1.html, ἀνακτήθηκε τὴν 2/2/2016]
[59] Πρωτοδευτέρα Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως:
Κανὼν ιε’: “Οἱ γὰρ δι' αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ' ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι”.
[60] [Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Τὰ 11 ψέματα στὸ κείμενο τῆς Ἱ. Συνόδου πρὸς τὸν Λαὸ  https://katihisis.blogspot.gr/2017/02/11.html, ἀνακτήθηκε τὴν 6/2/2017]
[61] [Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ἀποτείχιση ἀπὸ τὴν αἵρεση - ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία https://katanixis.blogspot.gr/2017/02/blog-post_28.html, ἀνακτήθηκε τὴν 12/2/2017]

76 σχόλια :

 1. Τί να σχολιάσει κανείς με όλα όσα διαβάζουμε και ζούμε; Χρόνια βλέπουμε αυτά τα πράγματα μες τις εκκλησιές μας.
  Περιμένει κάποιος να κοινωνήσει και μπροστά του περιμένει κι ο άλλος που είναι μασόνος και τον ξέρουν και συναναστρέφονται μαζί του και τιμούν ο ένας τον άλλον, ιερείς να φωτογραφίζονται μαζί τους; Εδώ έχουμε δει κηδείες και μνημόσυνα και τρισάγια σε μασόνους που δεν μετανόησαν και δεν αποκήρυξαν την μασονία κι έφυγαν ως μασόνοι
  Ό,τι έσπειραν θα θερίσουν
  Όποιος έχει τα κότσια από τους ιεράρχες και τους ιερείς ας βγει ευθαρσώς να καταδικάσει την μασονία σε δημόσιο λόγο του, όποιος τιμά το ράσο του να καταδικάσει ευθέως από τον άμβωνα την μασονία, διότι γνωρίζουν όλοι ποιός είναι ο όρκος των μασόνων και τί εστί μασονία, από τους ιερείς τα μάθαμε κι εμείς όσοι δεν τα γνωρίζαμε κάποτε
  Ποιός έχει λοιπόν τα κότσια να το κάνει;
  Ειναι ιερό τους καθήκον να το κάνουν κι όποιος δεν το κάνει είναι ένοχος, κι όποιος διώκει κάποιον που το κάνει, ε τότε καταλαβαίνουμε όλοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ο αρχιεπίσκοπος και οι υπόλοιποι ιεράρχες μας να μην κρύβονται, και να πάρουν θέση σε αυτόν τον διωγμό ιερέων και μοναχών
  οι ομιλίες στο ίδρυμα Νιάρχος δεν εξυπηρετούν τους πιστούς
  την Κυριακή θα βγάλετε δίσκο ζητώντας τον οβολό τον δικό μας, κάποιοι ναοί δεν έχουν χρήματα ούτε για πετρέλαιο κι όταν ανοίγουν οι επίτροποι τα παγκάρια περισσότερο βρίσκουν χάλκινα παρά ευρω΄
  απ την στιγμή που ζητάτε την συνδρομή μας την οποία την είχατε πάντα, το μαρτυρούν οι ναοί μας και τα μοναστήρια μας, ελέγξτε δημοσίως την μασονία γιατί στο τέλος θα μείνετε μόνο με αυτούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. να υποθέσουμε ότι ο κύριος πρωθυπουργός απάντησε στην επιστολή του πατ Μανώλη;
  Ο Θεός πάντως είναι απόλυτα σίγουρο ότι όχι μόνο θα απαντήσει άμεσα στις επιστολές μας αλλά και θα βρέξει φωτιά Σοδόμων στους ασεβείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είδα σήμερα βίντεο με τα ακατανόμαστα που έγιναν εντός δικαστηρίου και στο προαύλιο, χώροι που στέκονται χάρη στον Έλληνα φορολογούμενο,από αναρχικούς για την δίκη της χρυσής αυγής και αναρωτιέμαι πόσα χρόνια θα είναι η ποινή για τους γνωστούς άγνωστους ταραξίες που δεν σέβονται την ελληνική δικαιοσύνη και τα δικαστήρια, ανάλογη μάλλον των 20 χρόνων του γέροντα Μεθόδιου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει τα όριά του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαβάζω τα σχόλια αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κάποια επεξήγηση θα μπορούσαμε να έχουμε παρακαλώ; Μια πρόταση πιο κατανοητή ίσως;

   Διαγραφή
  2. Τα όρια τα βάζουν οι ιεροί κανόνες και το ιερό Ευαγγέλιο . Υπάρχουν όρια στον αγώνα για υπακοή στην εκκλησία και στην αγιότητα ;

   Διαγραφή
  3. άμα με αποδείξεις ότι ο πάτερ άνθιμος είναι ορθόδοξος χριστιανός θα δεχτώ το σχόλιό σου.Χρήστος.Θεόδ.Ελευθεριάδης.

   Διαγραφή
 6. γονείς δείτε ποιοί αρνητές κρύβονται πίσω από την θεματική εβδομάδα και αλώνουν τα σχολεία μας
  http://www.pentapostagma.gr/2017/02/%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Άξιος! Νομίζω ότι ο σεβαστός και αγαπητός μας πατέρας Νικόλαος πλέον προετοιμάζει το έδαφος για τη διακοπή μνημοσύνου. Και το κάνει με τρόπο κανονικό και ορθόδοξο εξαντλώντας όλα τα μέσα. Καλό κουράγιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ,ΑΞΙΟΣ....
   Συμφωνώ με τον Απόστολο, και πάλι λέω ό,τι πρωτοείπε ο Ιησούς μας ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ του Ισραήλ, από τον οποίο διάλεξε και τους 12 Αποστόλους Του. "Ακολούθει μοι"... Βέβαια, πρώτα έκανε αυτούς "ψαράδες", έπειτα "μάρτυρες" Του, σ' όλην φυσικά την οικουμένη.... Ο Θεός μεθ' ημών, αδελφοί. Μας περιμένει πολύ δουλειά! «Θαρρσείτε… μη φοβείσθε”. Έχετε θάρρος!»... Και μην ξεχνάτε το " Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν ..." [πλην βεβαίως της "Υποχρεωτικότητας" των Ιερών Κανόνων]

   Με τιμή

   Διαγραφή
 8. Πάτερ Νικόλαε Άξιος! Αναφωνήσατε στεντωρία τη φωνή το "στώμεν καλώς" .Ας ευχόμαστε οι αντιαιρετικοί Άγιοι της Μητροπόλεως μας ,να φωτίσουν έστω και τώρα τον Δεσπότη Θεσσαλονίκης , να επανέλθει σε κανονικότητα. Η εκτροπή του καταφανέστατη. Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας για τον βαθιά Ορθόδοξο και Θεολογικό λόγο που εκφράσατε με την υπέροχη και παλικαρίσια επιστολή Σας. Εύγε, ο Θεός μαζί μας! και εμείς μαζί Σας! Γαλατάς Χρήστος - Πουλιανίτη Ελισσάβετ Θεολόγοι Εκπ/κοί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εκτός από τις άλλες αρετές που πρέπει να έχη ένας Επίσκοπος, είναι απαραίτητο στις μέρες μας να έχη και μεγάλη Υπομονή.
  Οπως φαίνεται ο κ. Ανθιμος, περνάει δοκιμασία ανάλογη με αυτή που υπομένει στην Ναύπακτο ο κ. Ιερόθεος.
  Εκεί ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου δέχεται επί πολλά χρόνια πόλεμο από μία Μονή.
  Εδώ ο κ. Ανθιμος έχει γίνει στόχος από 2 - 3 κληρικούς.
  Ας στηρίξουν οι δύο Επίσκοποι ο ένας τον άλλον, και ας δοξάσουν τον Θεό, που επιτρέπει να έχουν αυτή την μικρή δοκιμασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εν Χριστώ αδελφέ, έκατσες και έγραψες δέκα αράδες σχόλιο, συγκρίνοντας δύο άσχετες περιπτώσεις με τη λογική "ο αστυνόμος είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνόμος είναι μπουζούκι". Δηλαδή επειδή ο Ναυπάκτου έχει έναν πειρασμό και ο Θεσσαλονίκης έχει έναν πειρασμό, άρα ο Θεσσαλονίκης είναι Ορθόδοξος όπως ο Ναυπάκτου.
   Αφού, λοιπόν, είσαι ικανός σε αυτούς τους υπερβατικούς συλλογισμούς, κάνε τον κόπο και πες μας συγκεκριμένα που ψεύδεται και που έχει λάθος ο παπα Νικόλας να το συζητήσουμε....
   Θα περιμένω....
   Δήμος Σερκελίδης

   Διαγραφή
  2. φίλε ανώνυμε αντί να δοξάζεις τον οικουμενισμό,δόξασε καλύτερα τον Χριστό.Χρήστος.Θεόδ.Ελευθεριάδης.

   Διαγραφή
  3. Δεν τους λυπάσαι...τους καημένους τους επισκόπους;Ποιός από τους δυό να στηρίξει τον άλλο;Τυφλός υπό τυφλού στηριζόμενος και οδηγούμενος αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται....Και άντε βγάλτους από εκεί μέσα!

   Διαγραφή
  4. Μια και αναφέρετε τους δύο Μητροπολίτες, πολύ επιθυμούμε ιδιαίτερα από τον πολυγραφότατο Ναυπάκτου μια λεπτομερή αναφορά του τί εστί μασονία και ρόταρυ γιατί διαβάζουμε πάρα πολλά στο ίντερνετ και ελληνικά και ξενόγλωσσα και φρίττουμε

   Διαγραφή
  5. " Οπως φαίνεται ο κ. Ανθιμος, περνάει δοκιμασία ανάλογη με αυτή που υπομένει στην Ναύπακτο ο κ. Ιερόθεος.
   Εκεί ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου δέχεται επί πολλά χρόνια πόλεμο από μία Μονή.
   Εδώ ο κ. Ανθιμος έχει γίνει στόχος από 2 - 3 κληρικούς. "

   Ἂκουσε ἀδελφέ μου:

   Ὁ Ναυπἀκτου δἐν συμφωνεῖ μέ μία Μονή πού π.χ. ἒχει ὡς λἐγουν "ἀμφιθέατρον Εὐρωπαϊκῶν προδιαγραφῶν" καί τό ἐνοικιάζει π.χ. καί σέ Γερμανούς (ὂχι Ὀρθοδόξους).

   Ὁ Ἂνθιμος ὃμως κυνηγάει παπα-Θεόδωρο καί παπά-Νικόλα ἐπειδἠ εἶναι ἐναντίον τῶν Οἰκουμενιστῶν.
   Ἐπιμένεις σοβαρἀ ὃτι εἶναι τό ἲδιο;;;;;;;;;;;;;
   Ἒλεος ἀδελφέ!
   Τώρα περνάει δοκιμασία Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!!!!!

   Διαγραφή
 10. Άξιος!
  Πάτερ τζάμπα χάνετε το χρόνο σας.
  Στου κουφού τη πόρτα όσο θέλεις βρόντα!
  Δεν πρόκειται να μετανοήσουν οι οικουμενιστές.

  Αποτείχιση εδώ και τώρα για να σωθεί η εκκλησία και το ποίμνιο από τη πνευματική μόλυνση από την κοινωνία με τους οικουμενιστές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εύγε στον πατέρα Νικόλαο για την παλικαρίσια και ξεκάθαρη απάντηση! Είναι πια καιρός να γνωρίζει και ο πιστός λαός τι ακριβώς διαμείβεται μεταξύ ιερέως και μητροπολίτη και να πάρει θέση.
  Πολύ σοφά πράττει και το ιστολόγιο και δημοσιεύει όλες τις απόψεις, ακόμη κι αν αυτές είναι σιβυλλικές ή εμφανώς υποκριτικές και εμβόλιμες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αξιος, άξιος, άξιος άγιε γέροντά μου. Να έχουμε την ευχή σου και η καλή μας Παναγιά να χαριζεί δύναμη, υπομονή και υγεία σε εσένα και την οικογένειά σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ασπαζομαι ευλαβως την δεξια σας πατερ Νικολαε και του πατρος Θ.Ζηση...ο Θεος να σας εχει γερους,ας αποκτησουμε ξανα Αγίους Ιεράρχες,Αγίους κληρικούς αλλά και Αγίους άρχοντες που να κατευθύνουν σωστά τον Ελληνικό λαό σε εκείνα τα οποία αποτελούν την καρδιά της φυλής μας και η καρδιά της Ελλάδας είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.Γι' αυτό πολεμάται η Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε την Εκκλησία μας και τον άνθρωπο, εκείνος ο οποίος είναι όντως άνθρωπος,αυτός που κοιτάει ψηλά,την ουράνια Βασιλεία...ο αγωνας ειναι κοινος,καλη δυναμη σε ολους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω την επιστολή του πατρός Νικολάου και δεν την χορταίνω. Είναι από της σπάνιες εκείνες στιγμές που ο αδίκως κατηγορούμενος με την ηθική του υπεροχή, το σθένος και την θεία έμπνευση γίνεται κατήγορος και δικαστής των δικαστών του.
  Ο λόγος του είναι ηρωικός, ένας ορθόδοξος θούριος σε μια εκκλησία που "όλα τα έσκιάζει η φοβέρα και τα πλακώνει η σκλαβιά" του οικουμενισμού, της δεσποτοκρατίας, του καθωσπρεπισμού, της προδοσίας.
  Μας δίνει το μέτρο και τον κανόνα του ορθοδόξως αγωνίζεσθαι: "Δεν κάνω πίσω σε θέματα πίστεως. Σας σέβομαι αλλά δεν σας φοβάμαι".
  Πατέρα Νικόλαε, σας ευχαριστούμε. Είθε η Παναγία Τριάς να σας αξιώσει να βαδίσετε τον δρόμο αυτό μέχρι τέλους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδερρφε όντως , τί Θούριος ήταν αυτή η επιστολή . Ανασάναμε ! Μεθυσαμε ! Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά και φυλακή . Δεν έχω την φρουδη ελπίδα ότι θα αλλοιωθούν οι αρνητές του Χριστού οικουμενιστες που τρέφονται γλειφωντας τις σάρκες τους ,τα αίματα τους ,τα πάθη τους και έχουν ξεχάσει τί θα πει ελεύθερο πνεύμα που το δίνει ο Κύριος . Όποιος γευτει απο τίποτε αλλο δε μπορεί να γεμίσει .....Παναξιοτατος γέροντα μας πατέρα Νικολαε !

   Διαγραφή
 15. Να αγιάσει η γραφίδα σου παπά-Μανώλη!
  Λίαν εὔφρανας τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ κατήσχυνας τοὺς κακοδόξους!

  Βασίλης Κερμενιώτης,
  Υπαγ. στην Ι. Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μου κάνει εντύπωση (ανάμεσα στα υπόλοιπα αδιανόητα που συμβαίνουν, για τα οποία μας ενημερώνει ο π.Ν.Μανώλης όπως π.χ. όσα αναφέρει για τον Άνθιμο Αλεξανδρούπολης και όλα τα άλλα), αυτό που του είπε ο μ.Άνθιμος ότι δεν απαντάει "σε ἐπιστολὲς μὲ βλακείες", και σε "ατυχείς προβληματισμοὺς καὶ συλλογισμοὺς" και παρεμβάσεις επί "θεμάτων ἁπτομένων τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ ἠμῶν Πατριαρχείου"(!!!).
  Λοιπόν, εκεί έχουμε φτάσει τώρα.Σε μια εκκοσμικευμένη εκκλησία που δεν αντιλαμβάνεται τον πνευματικό ρόλο της, και ότι θα έπρεπε να είναι το "πανδοχείο" στο οποίο "ο Καλός Σαμαρείτης" εμπιστεύεται την κάθε "ημιθανή από τα χτυπήματα των δαιμόνων" ψυχή, ΄και για την οποία υπάρχει ευθύνη και θα ζητηθεί λόγος.
  Έχω ακούσει τον μ.Άνθιμο κάποιες φορές στην τηλεόραση.Είχε αγωνία για το "αν θα παραμείνουμε ή όχι στην Ευρωζώνη" για το "αν θα ψήφιζε ΝΑΙ ή ΟΧΙ ο ελληνικός λαός στο δημοψήφισμα", για τα εθνικά θέματα και ειδικά το σκοπιανό.. κ.α. Αυτό ήταν το περιεχόμενο του λόγου του με κάποιες παραινέσεις για υπομονή, σύνεση, και προσευχή.
  Γνωρίζουμε καλά ότι ο πόλεμος που βιώνουμε σαν έθνος και σαν Ορθοδοξία είναι πολυεπίπεδος. Μια χώρα με 400 χρόνια σκλαβιάς και στη συνέχεια μια μαύρη ιστορική περίοδο με διάφορους πολέμους, ακόμα και εμφύλιο, με συνταρακτικά γεγονότα, που δεν μπόρεσε ποτέ να οργανωθεί σωστά σαν κράτος.. όμως αυτός ο λαός είχε την πίστη του (για την οποία ίσως, η ανεξιχνίαστη βουλή του Θεού, επέτρεψε να έχουμε καλύτερα τους Τούρκους παρά τον Πάπα).
  Και από την μεταπολίτευση και μετά, ήρθε το ευρωπαϊκό χρήμα (παράλληλα με το αλυσόδεμα με αρχή τις διάφορες συμφωνίες όπως του Μάαστριχτ), το οποίο μας άλωσε, μας μετάλλαξε, μας έκανε υλιστές.Παράλληλα η αθεϊα (που συνδέθηκε ειδικά εδώ με την επιστήμη) και στην συνέχεια η εισαγόμενη μετεξέλιξη του μαρξισμού, η πολιτική ορθότητα.
  Και καταλήξαμε σήμερα να βιώνουμε πρωτοφανή πράγματα, να αποχριστιανοποιείται η χώρα, να ψηφίζεται σχεδόν από σύσσωμη την Βουλή το σύμφωνο ομοφυλόφιλων, να μεταλλάσσεται το μάθημα των θρησκευτικών σε "διαθρησκειακό διάλογο επί ίσοις όροις μέσα στην τάξη", να έρχεται σιγά σιγά και πολιτικός γάμος και υιοθεσία στους gay, να έρχεται ευθανασία (δείτε την προβολή του Βέλλιου από τα κανάλια), καύση νεκρών, να εξαφανίζονται τα θρησκευτικά μας σύμβολα, ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ να συμβαίνουν ΟΛΑ ΑΥΤΑ που καταγγέλει ο π.Ν.Μ., με τα θέματα της συνόδου και του οικουμενισμού, και να μην κινείται φύλλο!
  Και όλη αυτή η αδράνεια να βαφτίζεται "σύνεση" απέναντι στο κράτος και την κυβέρνηση "επειδή την έχουν οι δανειστές με το πιστόλι στον κρόταφο", και "δεν είναι τώρα η ώρα να ανοίγουμε μέτωπα με το κράτος, ή με το Οικουμενικό Πατριαρχείο"..
  Και δεν βλέπουν ότι όλα αυτά είναι συντονισμένα, ότι η χώρα είναι αλυσοδεμένη ΑΚΡΙΒΩΣ για να χτυπηθεί η Ορθοδοξία ως προπύργιο αντίστασης σε όσα έρχονται. Και ότι όσο υποχωρούμε τόσο πιο γρήγορα έρχονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή αν μας πει το Οικουμενικό πάτε να πέσετε στον γκρεμό εμείς ως βόδια χωρίς λογική θα πάμε να πέσουμε
   Ελεος

   Διαγραφή
  2. Mήπως δεν έγινε κατανοητό αυτό που είπα;
   "Και όλη αυτή η αδράνεια να βαφτίζεται "σύνεση" απέναντι στο κράτος και την κυβέρνηση "επειδή την έχουν οι δανειστές με το πιστόλι στον κρόταφο", και "δεν είναι τώρα η ώρα να ανοίγουμε μέτωπα με το κράτος, ή με το Οικουμενικό Πατριαρχείο".."

   Aυτή είναι η "λογική" όσων δεν μιλούν, γι΄αυτό έβαλα την πρόταση "δεν είναι τώρα η ώρα να ανοίγουμε μέτωπα με το κράτος, ή με το Οικουμενικό Πατριαρχείο".. σε εισαγωγικά.

   Διαγραφή
 17. Σε τελική ανάλυση θα ζήσουμε και χωρίς ψωμί, και χωρίς Ευρώπη, και χωρίς μισθοδοσία, αρκεί να μην χάσουμε την αλήθεια της πίστης μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αστήριχτοι πνευματικά, παραζαλισμένοι απ΄όσα συμβαίνουν, μπερδεμένοι και ακατάρτιστοι.Η εκκλησία πρέπει να υψώσει μια φωνή δυνατή, ξεκάθαρη, να είναι "ο λύχνος επάνω στο μόδιον", που φωτίζει.
  ΑΠΟΡΩ, δεν βλέπουν κάποιοι άνθρωποι τι συντελείται;; Και χαρακτηρίζουν όσους βλέπουν και μιλούν ως "ατυχείς" που λένε "βλακείες";; Να συνέλθουμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί σε λίγο θα είναι αργά (αν δεν είναι ήδη).
  Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω όμως τον π.Ν.Μανώλη όπως και τον π.Θ.Ζήση, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό τους, να προσέξουν πολύ το θέμα της αποτείχισης. Δεν είμαι αρμόδια να τους πω τι θα κάνουν, είμαι η τελευταία που θα ισχυριστώ ότι γνωρίζω πως και τι ακριβώς πρέπει να γίνει.. απλά θέλω να εκφράσω την ανησυχία (πιστεύω όλων μας), με όσα βλέπουμε στο χώρο των αποσχισμένων, και επειδή πιστεύω απόλυτα ότι είναι γνήσιοι ομολογητές Πατέρες με πόνο για την Ορθοδοξία και αντίληψη του τι έρχεται, δεν θα ήθελα να δω λάθος πράγματα που θα καταλήξουν σε μια απομόνωση. Θα λυπόμασταν πολύ όλοι, με μια τέτοια εξέλιξη. Μακάρι να φωτίσει ο Θεός και τους υπόλοιπους στην Σύναξη (και στην ημερίδα που θα γίνει), και όσο το δυνατόν περισσότερους κληρικούς και λαϊκούς πανελλαδικά να αφυπνιστούν και να αντιδράσουν συντονισμένα στην κατρακύλα που βιώνουμε.Και επίσης θα ήθελα να αποσαφηνιστεί αυτό το θέμα γιατί καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά.Ο άγιος Παϊσιος όταν διέκοψε την μνημόνευση του Πατριάρχη είχε μυστηριακή κοινωνία με τους υπόλοιπους, ενώ άλλοι βλέπουμε ότι διακόπτουν την κοινωνία με τους πάντες και κάνουν "χωριστό θυσιαστήριο", και μάλιστα θεωρούν ότι υπάρχει "μολυσμός". Ο κόσμος τι να πιστέψει απ΄όσα ακούει; Τα οποία μάλιστα όλα στηρίζονται πάνω στην προσωπική ερμηνεία του καθενός πάνω στους Ι.Κ. Πρέπει όλα αυτά να αποσαφηνιστούν και να προχωρήσουμε σωστά. Με πρώτο όπλο φυσικά την πνευματική πανοπλία της προσευχής και της δύναμης του Κυρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Άγιε Δημήτριε της Θεσσαλονίκης είναι ώρα να επέμβεις και ξέρουμε πως θα το κάνεις γιατί σαν Άγιος του Χριστού δεν απογοήτευσες ποτέ τα παιδιά Του όταν ζητούν την επέμβαση σου, περιμένουμε και υπομένουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Να συμπληρώσω κάτι στα προηγούμενα.Δεν μπορούμε εύκολα να πάρουμε θέση ως προς το θέμα της αποτείχισης, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, ή με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει κτλ.. γιατί ούτε όλα τα ξέρουμε ούτε μπορούμε να προβλέψουμε πως θα καταλήξει οτιδήποτε. Ξέρουμε ότι η κατάσταση καθημερινά επιδεινώνεται. Πιστεύω όμως ότι όλοι μας, όπως και οι πατέρες Ν.Μανώλης και Θ.Ζήσης, θέλουμε να παραμείνει όσο το δυνατόν ενωμένος ο λεγόμενος αντιοικουμενιστικός χώρος και να κινηθεί συντονισμένα. Να μην διασπαστεί προς όφελος των οικουμενιστών. Το είπε και ο π.Θ.Ζήσης όταν μας περιέγραψε τι έγινε στην τελευταία Σύναξη.Είμαστε στην κόψη του ξυραφιού.Ο Θεός να μας φωτίσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητη μου αδελφη μαρια ζητω συγνωμη αλλα εκ καρδυας χωρις να θελω να δημιουργησω τιποτε το κακο εκ συνηδεισεως λεω.Ειναι δυνατον να μνημονευω και να συλειτουργω με τον πειρασμο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΚΙ ας φρονω ακρος αντιθετα και να περιμενω προσευχομενος ο πειρασμος να ζητησει συγνωμη και να ξανα γυρισει στο ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ.Μακαρι να γινοτανε αλλα δε ρισκαρω την ομολογια μου και την σωτηρια μου να εξαρταται απο τα κεφια του οικουμενιστου δεσποτη η ιερεως η καλογερου κ.λ.π.πειρασμου .Κι εγω αμαρτωλοτατος ειμαι αλλα τα κεφια τους δε τα κανω.Πρωτον και κυριον διοτι το ζητουν οι αγιοτατοι ΠΑΤΕΡΕΣ μας και δευτερον για να μην τους κανω τα κεφια γι αυτο Α Π Ο Τ Ε Ι Χ Ι Σ Τ Η Κ Α.Με σεβασμο ενα σχολιο προς την αγαπητη Μαρια για την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ.Να προσευχεσαι και για μενα.ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ.

   Διαγραφή
  2. Eυχαριστώ αγαπητέ αδελφέ. Αμήν..Να προσευχόμαστε όλοι, ο ένας για τον άλλο.Να πω λοιπόν σχετικά με όσα λες ότι πραγματικά ζούμε στην εποχή της αποστασίας που ο οικουμενισμός και γενικότερα ο συγκρητισμός αλώνουν τα πάντα.Προσωπικά θα χαιρόμουνα αν έβλεπα σύσσωμο το Άγιο Όρος να διακόψει την μνημόνευση του Πατριάρχη όπως έγινε παλιότερα και με τον Αθηναγόρα, μήπως ταρακουνιόταν κανείς και έμπαινε λίγο φρένο.Όπως θα χαρώ αν δω την Σύναξη κληρικών και μοναχών να κάνει ενωμένη κάποια πράγματα.
   Από την άλλη τώρα αγαπητέ αδελφέ δεν μπορώ όμως να βάζω το μαχαίρι στο λαιμό του κάθε ανθρώπου που δεν ξέρω σε τι συνθήκες ζει και με τι καταστάσεις παλεύει, και πως αγωνίζεται να σταθεί, και να του λέω ότι αν πάει στην εκκλησία στην ενορία του θα "μολυνθεί". Εκεί είναι η διαφωνία μου, με κάποια πράγματα που διαβάζω.. Συγνώμη αλλά αυτό το θεωρώ έλλειψη διάκρισης.Ποιος θα πάρει την ευθύνη να αποκόψει μια ψυχή που ζει π.χ. στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας και έχει ανάγκη την θεία λειτουργία και την θεία κοινωνία, όταν μάλιστα εκεί είναι και κάποιος ιερέας που θα τον στηρίξει πνευματικά.
   Είμαστε ακόμα σε μεταβατική κατάσταση, παρόλο που η πορεία είναι συγκεκριμένη και ξέρουμε πολύ καλά που θα καταλήξει. Δεν έχουμε αυταπάτες ούτε περιμένουμε όπως είπες "ο πειρασμος να ζητησει συγνωμη και να ξαναγυρισει στο ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ". Αλλά υπάρχουν απορίες του κόσμου και πρέπει να απαντηθούν.
   Η διακοπή μνημόνευσης γίνεται από τον ιερέα (και όχι από λαϊκό) προς ένα συγκεκριμένο αιρετικό επίσκοπο.Άλλοι λένε ότι πρέπει να γίνει από όλους τους ιερείς προς όλους τους επισκόπους, επειδή μνημονεύουν τον Πατριάρχη (ακόμα και αν κάποιοι διαφωνούν μαζί του). Και έστω μέχρι εκεί μπορεί να πούμε ότι υπάρχει η λογική του "εξαναγκασμού" για αλλαγή πορείας.
   Ορισμένοι προχωράνε όμως και σε διακοπή κοινωνίας με τους απανταχού Ορθοδόξους, και δεν δέχονται να κοινωνήσουν μαζί τους από το ίδιο "κοινό ποτήριο". Αυτό είναι στα όρια του σχίσματος.
   Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τα πράγματα είναι κάπως μπερδεμένα. Λένε οι Ι.Κ. για αποκοπή από ολόκληρη την Ορθοδοξία;Ο π.Ε.Θεοδωρόπουλος που βλέπω να αναφέρεται πολύ συχνά στα ιστολόγια, λέει ότι δεν υπάρχει θέμα μολυσμού, αλλά η διακοπή μνημόνευσης γίνεται σαν ένας εξαναγκασμός προς τους επισκόπους για αλλαγή πορείας.
   Mετά, υπάρχουν ολόκληρα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας που δεν υπάρχει καν αντιοικουμενιστική δράση.Αυτή η κατάσταση μπορεί να κρατήσει κάποια χρόνια.

   Διαγραφή
  3. Επειδή λοιπόν πάρα πολλοί έχουν άγνοια, πιστεύω ότι άμεση προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ενημέρωση και η αφύπνιση του κόσμου, όπως κάνει ο π.Ν.Μανώλης, ο π.Θ.Ζήσης, και ο π. Σάββας Λαυρεώτης, ο οποίος αποτειχίστηκε (διέκοψε την μνημόνευση του Πατριάρχη, αλλά δεν ξέρουμε με ποιους έχει κοινωνία)..
   Ο Θεός έχει πει ότι όσο υπάρχει "η κρίσιμη μάζα" πιστών (ας την πω έτσι), "οι 5 δίκαιοι" που είπε στον Αβραάμ ότι έπρεπε να υπάρχουν για να μην πέσει η φωτιά στα Σόδομα, δεν έρχεται ακόμα το τέλος. ΑΛΛΑ είμαστε σαφώς σε αυτή την πορεία, ζούμε την προφητευμένη μεγάλη αποστασία. Οι εκκλησίες σιγά σιγά αδειάζουν, έμειναν μόνο οι γέροντες της Κυριακής. Σε 10-15 χρόνια δεν θα πηγαίνει ψυχή.Βλέπουμε εξάλλου το λυσσαλέο πόλεμο της νέας εποχής και ΝΤΠ, απέναντι στα παιδιά. Η αθεϊα και ο συγκρητισμός-οικουμενισμός σαρώνουν τα πάντα.
   Στην Αποκάλυψη μας λέει να μην προσκυνήσουμε το θηρίο, το αντίχριστο κοσμικό πολιτικο-θρησκευτικό σύστημα του Σατανά. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωσή του.Καθένας όμως πρέπει να έχει προσωπική σχέση και κοινωνία με τον Κύριο, και Αυτός θα τον οδηγήσει ακριβώς, τι, πως, πότε, με ποιους, και με ποιο τρόπο θα προχωρήσει ανάλογα και με τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής του.[Ακόμα και οι ίδιοι οι αποτειχισμένοι λένε στα ιστολόγιά τους, ότι απευθύνονται (κυρίως) προς τους κληρικούς.]
   Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος όταν έγινε πνευματικός, μας αναφέρει η βιογραφία του το εξής:
   «Δεικνύς το ανθρώπινον» ο Γέροντας και «φιλοπόνως» εργαζόμενος το δοθέν σ’ αυτόν νέο τάλαντον μελέτησε το Εξομολογητάριον. Αλλ’ όταν εδοκίμασε να εφαρμόσει κατά γράμμα τα αναγραφόμενα σ’ αυτό επιτίμια, διαπίστωσε ότι χρειαζόταν εξατομικευμένη μεταχείριση των πιστών και πολύ προβληματίστηκε.
   Αλλά βρήκε στον Άγιο Βασίλειο τη λύση, που συμβουλεύει: «Πάντα δε ταύτα γράφομεν, ώστε τους καρπούς δοκιμάζεσθαι της μετανοίας. Ου γαρ πάντως τω χρόνω κρίνομεν ταύτα, αλλά τω τρόπω της μετανοίας προσέχομεν» (Επιστ., 217, αρ. 84). Και αποστήθισε τη συμβουλή και την εφάρμοσε. Μέχρι τα βαθειά του γεράματα την υπενθύμιζε στους νεώτερους πνευματικούς.
   Να είσαι καλά αγαπητέ αδελφέ.
   Μαρία Παπαδάκη.

   Διαγραφή
 20. Με τη λιτάνευση των λειψάνων του Αγίου Βαλεντίνου από την καθολική εκκλησία της Μυτιλήνης στην οδό Ερμού και στην Προκυμαία της πόλης, ολοκληρώθηκαν οι 15θήμερες εκδηλώσεις για «τον Άγιο Βαλεντίνο της Μυτιλήνης» που οργανώθηκαν άλλες από εθελοντές της οργάνωσης ΙΔΕΑ και άλλες από το Δήμο Λέσβου. Εντυπωσιακή η συμμετοχή στη θεία λειτουργία που προηγήθηκε αλλά και στη λιτανεία Αφρικανών μεταναστών και προσφύγων στη Μυτιλήνη από το Κονγκό και τη Νιγηρία. Δυο μάλιστα από αυτούς κρατούσαν τα λείψανα του Αγίου μαζί με καθολικούς ιερείς.
  Ο Αρχιεπίσκοπος παντός Αιγαίου της Καθολικής Εκκλησίας κ. Νικόλαος δήλωσε ευχαριστημένος από τις εκδηλώσεις και ευχαρίστησε τους πολλούς Ορθοδόξους της Μυτιλήνης που παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία και τη λιτάνευση. Ας σημειωθεί ότι παρών στις εκδηλώσεις ήταν και ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός.
  Αξίζει να αναφερθεί ότι στη διάρκεια της λιτάνευσης ο γειτονικός ναός του Αγίου Θεράποντος, σήμα κατατεθέν της Μυτιλήνης, παρέμεινε σκοτεινός αν και πάντα είναι φωταγωγημένος εξωτερικά. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες ο ναός δεν έμεινε σκοτεινός εσκεμμένα μέχρι τις 8 παρά 10 το βράδυ, αλλά εκείνη την ώρα λέχθηκε ότι ανάβουν τα φώτα. Ο ιερατικός προϊστάμενος του ναού είχε ταχθεί ακόμα και εναντίον της χρήσης φωτογραφίας που εικονίζει το ναό στη αφίσα των εκδηλώσεων. Ενώ στο παρελθόν με κηρύγματα του αναφερόταν «σε καθαίρεση και αφορισμό όσων συμπροσευχηθούν με τους αιρετικούς καθολικούς».
  το είδαμε εδώ:
  http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/litaneysi-ton-leipsanon-toy-agioy-valentinoy-skoteinos-o-naos-toy

  Ορθόδοξοι Μυτιληνιοί που συμμετείχατε σε αυτό, να θυμάστε πως φάγατε και χορτάσατε από τα γκρουπ των ορθοδόξων που έφταναν πολλά χρόνια στο νησί, δεκάδες λεωφορεία, για να τιμήσουν τους Ορθοδόξους Αγίους μας, ακόμα θυμάμαι πόσο χρυσοπλήρωσα ένα πιάτο καλαμαράκια στις ταβέρνες σας.
  Μείνατε τώρα με τους πρόσφυγες και με τους ρωμαιοκαθολικούς.Ούτε σεισμοί, ούτε καταποντισμοί, βλέπουν οι Άγιοι βλέπουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Οι ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, μη γνωρίζοντες παντελώς την δεξιάν οδόν από την αριστεράν… Αι εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεως…» προφητεύει ο άγιος Νείλος ο Αγιορείτης και Μυροβλύτης.

  πάτερ Μανώλη και όλοι οι αδελφοί μας που μπήκαν πρώτη γραμμή για μας, μην κιοτέψετε, μην δειλιάσετε, λεγεώνες Αγγέλων και Χορείες Αγίων στέκονται στο πλευρό σας σε αυτήν την μάχη, λίγη υπομονή, θα επέμβει ο Κύριος, ξεχωρίζει την ήρα από το σιτάρι, λίγη υπομονή, δεν θα μας αφήσει έτσι, κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Άξιος Πάτερ! Την ευχή σας να έχουμε και του γέροντός σας Αγάθωνος. Η Παναγία να σας στηρίζει και να σας ευλογεί πάντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Αλεξανδρος Γαλανοπουλος Βερολινο15 Φεβρουαρίου 2017 - 2:53 μ.μ.

  Αξιος! Ευγε Πατερ Νικολαε.

  Τα ειπες ολα και νομοκανονικα, οπως και σαφως βασιζομενος οπως παντα στους Κανονονες των Αγιων Πατερων, τους οποιους και αναφερεις για να γνωριζει και το ποιμνιο.

  Το ποιμνιο, το οποιο θελουν να μην εχει καθολου γνωση των πραγματων, κατι αντιθετο τελειως με τον νομο του Κυριου, και εχουν με αναιδεια μεγαλη την απαιτηση να το καταστησουν πανηλιθιο για να τους υπηρετει τυφλα. Μια παροιμια ομως μας λεει: ειπε ο γαιδαρος τον πετεινο κεφαλα.

  Δυστυχως οι πολεμιοι του Θεου, δηλαδη οι αναξιοι και οικουμενιστες Μοναχοι, Ιερεις, Επισκοποι και Πατριαρχες απανταχου της γης, καταργουν καθε νομο και κανονα, αποφασιζουν και διατασσουν επιτακτικα και φασιστικα, γιατι ειναι ενα και το αυτο με την νεα ταξη πραγματων. Τον Εωσφορο δηλαδη, τον οποιο και υπηρετουν πιστα, εξοντωνοντας οπως παντα τους Αγιους και αξιους υπηρετες του Θεου!

  Προσευχομαστε βεβαια με αγαπη Χριστου γι αυτους, να φυγουν απο την πλανη στην οιοια ειναι εγκλωβισμενοι, και να επανελθουν στον δρομο του Θεου, μετα απο πραγματικη μετανοια και μεταμελεια, εννοειται οχι μονον με λογια.

  Την ευχη σου να εχουμε Πατερ Νικολαε και κρατησε μας στην προσευχη σου!

  ο εν γνωσει του αμαρτωλος, αλλα οχι βεβαια παναιρετικος οικουμενιστης,
  χωρις φοβο αλλα με τα πολλα του παθη τα οποια και πολεμαει,

  Εν Ειρηνην Χριστου


  Αλεξανδρος Γαλανοπουλος
  Βερολινο


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Πολύ σκληρή επιστολή, αλλά και τόσο αληθινή! Αυτό μας προστάζει ο Άγιος Χρυσόστομος, ΄΄να μην προτιμάμε την ομόνοια από την αλήθεια,με γενναιότητα να στεκόμαστε μέχρι θανάτου.. την αλήθεια,όσο σκληρή κι αν είναι, πουθενά να μην προδώσουμε΄΄. Έτσι απαντούσαν παλαιότερα οι χριστιανοί όταν τους πείραζαν την ορθόδοξη πίστη τους, τώρα όχι απλά την πειράζουν, αλλά θέλουν να την κάνουν ίση και όμοια με τις υπόλοιπες αιρέσεις και θρησκείες του κόσμου, να την εξαφανίσουν μέσω της πανθρησκείας και της αίρεσης του οικουμενισμού, είναι χρέος μας να αντιδράσουμε, άξιος ο Π. Νικόλαος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Κράτα γερά παπα Νικόλα μου λεβέντη. Και αν δεν διορθωθεί έστω και την τελευταία αυτή ώρα ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αν δεν ζυγίζει τον βαρύ τίτλο που φέρει, αν μπορεί ακόμα να σταθεί ενώπιον του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και συνεχίσει το ίδιο το "τροπάριο", τότε ναι, να διακόψετε τη μνημόνευσή του. Και θα σε επαινέσουμε και θα σε ακολουθήσουμε γιατί όπου είσαι εσύ άγιε πάτερ εκεί θα είναι η Εκκλησία. Δεν θα μείνουμε να γίνουμε θεατές της φοβερής οπτασίας του αγίου Αντωνίου. Δεν θα δεχτούμε να δούμε άλογα κτήνη να μολύνουν την αγία τράπεζα του μητροπολιτικού ναού της Θεσσαλονίκης!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Σαν άλλος Άγιος Νικόλαος(μην υψηλοφρονήσεις πάτερ) το έριξες το χαστούκι στον ασεβή επίσκοπο!Πολύ το ευχαριστήθηκα.Διαβάζοντας έριχνα κι εγώ μερικές ψιλές....Και μόνο σαν άνθρωπο απλό να σε έβλεπε θα σου φερόταν ομορφότερα.Καλά του έκανες του αθεόφοβου.Μπράβο σου.Φοβερό κείμενο,πραγματικά.Ο Θεός να σου δίνει δύναμη εξ ύψους για να κατατροπώνεις τους εχθρούς του.Εμείς οι μικροί είμαστε μαζί σου.Ευχαριστούμε για όλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Γερο-παπα Νικόλα να ΖΕΙΣ με την μπουμπουλίνα σου την πρεσβυτέρα σου και τα παιδιά σας!!!
  Λέει ο χρυσούς τη γλώσσα Ιωάννης,
  'Δεν φοβήθηκα τίποτα άλλο παρά μόνο τους επισκόπους"
  Ασφαλώς τους επισκοπίσκους ενοεί.
  Συγκακοπάθησον τω ευαγγελίω κατα δύναμιν Θεού,του σώσαντος ημας!
  ΑΞΙΟΣ!!!
  π. Χρήστος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ἀγαπητή maria p.
  Ὡραῖα τά γράφεις καί σωστά.
  Ἀπό τό ἂλλο μέρος αὐτοί οἱ Κύριοι ἒχουν οἰκουμενιστικόν οἶστρον καί δέν βάζουν μυαλό.
  Καί ἐδῶ χρειάζεται σοφία. Οὒτ σχῖσμα οὒτε τίποτε.
  Ἁπλούστατον. Ὃπου πηγαίνει ὁ Οἰκουμενιστής Δεσπότης, ὃλοι νά φεύγουν.
  Μή μοῦ πῆς ὃτι εἶναι αἱρετικό νά μή πάω σήμαρε στόν Ι.Ν. Ἂλφα πού εἶναι αύτός
  καί νά πάω στόν Β.
  Μιά-δυό-τρεῖς νἀ τούς τό κἀνῃ ὁ Λαός νά δῆς πόσο γρἠγορα θά ...γυρίσουν στήν Ὀρθοδοξία καί οὒτε λέξι γιά Πάπα κτλ. Αὐτό χρειάζεται ἀγαπητή μου ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΑΚΡΥΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοείται αγαπητέ αδελφέ, ότι συμφωνώ απόλυτα.Όχι μόνο δεν είναι " αἱρετικό νά μή πάω σήμερα στόν Ι.Ν. Ἂλφα πού εἶναι αύτός καί νά πάω στόν Β." αλλά είναι αναγκαίο, ακόμα και για άλλους λόγους όταν δηλαδή δεν μας αναπαύει πνευματικά κάποιος ιερέας είτε γιατί κοιτάζει να τελειώσει γρήγορα και τα λέει μισά, είτε για άλλες αιτίες. Μπορεί να πάει ο κόσμος όπου θέλει ακόμα και σε μοναστήρι αν υπάρχει στην περιοχή του, ώστε όπως έλεγε ο άγιος Γέροντας Παϊσιος να αγιάζεται στην θεία λειτουργία. Αν σκανδαλίζεται από κάτι είναι συνήθως δύσκολο να το παραβλέψει και να επικεντρωθεί στην προσευχή κτλ..
   Αλλά εκτός από αυτό, η απομάκρυνση του κόσμου θα χτυπήσει ένα καμπανάκι στον ιερέα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάπου είναι λάθος.
   Πόσο μάλλον, όταν πρόκειται για έναν επίσκοπο.Η αποχώρηση του κόσμου θα ήταν η πιο δυνατή ομολογία και ο καλύτερος τρόπος να καταλάβουν ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω. Θα βοηθούσαμε πολύ και τους (περίπου 10.000) κληρικούς, που σε συντριπτικό ποσοστό δεν μιλούν για διάφορους λόγους, ώστε να αλλάξει αυτό το κλίμα, και να αρχίσουν να αντιδρούν έστω και με την "κάλυψη" της διαμαρτυρίας του κόσμου.
   Είναι όπως αυτό που έλεγαν κάποιοι πολιτικοί "βγείτε, φωνάξτε, δείξτε μια εικόνα στην Ευρώπη ότι τα πράγματα είναι οριακά, ώστε να μας βοηθήσετε στην διαπραγμάτευση με τους δανειστές".
   Δεν υποβιβάζουμε φυσικά την Εκκλησία σε ένα ιδιότυπο "πολιτικό πεδίο δράσης".Τα όπλα μας πρέπει να είναι πνευματικά γιατί ο πόλεμος δεν είναι ενάντια "σε σάρκα και αίμα" αλλά ενάντια "στους κοσμοκράτορες του σκότους" όπως λέει ο Απ.Παύλος. Έτσι πρέπει να ξεκινάμε όλοι, όπως έκαναν οι Άγιοι Πατέρες όταν πολεμούσαν τις αιρέσεις για να κάνουμε και τα υπόλοιπα σωστά. Αν αφαιρεθεί το "πνευματικό κομμάτι" αυτού του αγώνα [ζωντανή επικοινωνία με τον Κύριο, μελέτη του Λόγου Του και προσευχή, θεία Κοινωνία κ.α. που καθαρίζει και αγιάζει την καρδιά μας (γιατί δεν έχουμε τίποτα δικό μας, αχρείοι είμαστε, και "εκ φύσεως τέκνα οργής")],
   θα μείνει μια σκέτη πολεμοχαρής ατμόσφαιρα, μια ανθρώπινη δράση αντίστοιχη με δράση "οπαδών", είτε ποδοσφαιρικών ομάδων είτε κομμάτων κτλ.. και δεν θα έχει αποτέλεσμα παρά μόνο διχοστασίες, ασυνεννοησία, και μάχες που μοιραία θα επεκτείνονται ανάμεσά μας και θα τα καταστρέφουν όλα.
   Έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες έχουμε και ένα "θέμα" συνύπαρξης, πιο εύκολα τσακωνόμαστε παρά συνυπάρχουμε.Δυστυχώς το βλέπουμε και στον λεγόμενο αντιοικουμενιστικό χώρο, και αυτό είναι προς όφελος του οικουμενισμού.
   Θέλω ακόμα να πω ότι οι Ναοί, δεν ανήκουν μόνο στην διοίκηση της Εκκλησίας, αλλά σε όλους (κλήρο και λαό). Έχουν μέσα άγια λείψανα Αγίων, και δεν πρέπει να αφήσουμε να παραδοθούν σε αιρετικούς όπως είδαμε σε κάποιο νησί που επιχειρήθηκε να δοθεί ένα μικρό εκκλησάκι σε Καθολικούς.
   Ούτε υπάρχει η αντιστοιχία που προσπαθούν κάποιοι να δώσουν λέγοντας ότι και οι Καθολικοί δίνουν χώρους στο εξωτερικό σε Ορθόδοξους ή οι Προτεστάντες δίνουν αίθουσες κτλ.. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε, ένα απλό οίκημα, με ένα καθαγιασμένο χώρο, όπως είναι και το τελευταίο Ορθόδοξο εκκλησάκι;

   Διαγραφή
  2. Αδελφούλα μου ἐν Χριστῷ Maria p.
   Μακάρι νά ἦταν ὃλες οἱ Ἑλληνίδες σἂν καί σἐνα!
   Τότε δέν θά εἶχαν τολμήσει νά κάνουν τέτοια οἱ Οἰκουμενιστές Δεσποτάδες.
   Ἐσεῖς οἱ γυναῖκες κρατᾶτε κυρίως τίς ἐνορίες ἐν ἐνεργείᾳ.
   Ἐμεῖς οἱ ἂνδρες, "ἂλλοῦ βρέχει!"

   Ὃσο γιά τούς Ἱ.Ναούς, δέν ἀνοίκουν ΚΑΘΟΛΟΥ στήν Διοίκησι τῆς Ἐκκλησίας, ἀνήκους σἐ ὃλους αὐτούς πού ἐπλήρωσαν χρῆμα ἢ ἱδρῶτα νά κτιστοῦν, συνήθως τούς ἐνορίτες ἢ τούς συγκεκριμμένους δωρητές.
   Βεβαίως ἐάν φωνάξης τόν Δεσπότη νἀ τἠν ἐγκαινιάση, θά σοῦ ζητήση πρῶτα νἀ τἠν παραχωρήσῃς στἠν Μητρόπολη. Τί μπερδεψιές εἶναι αὐτές!
   Ἐἀν δῆς ἀργότερα ὃτι ὁ Δεσπότης εἶναι, Θεός φυλάξοι, Οἰκουμενιστής, μπορεῖς νά πάρης πίσω τόν Ἱ.Ναό πού ἐπλήρωσες, ναί ὂ ὂχι??????
   Καιρός εἶναι νά ποῦμε τά πράγματα μέ τό ὂνομά τους στούς Δημοκρατικούς
   Ἂνθιμο & Βαρθολομαῖον!

   Ὁ Θεός νά σέ βοηθἀῃ.

   Διαγραφή
  3. Θεωρώ λάθος που η Εκκλησία δεν έδωσε την αξία που οφείλει στους ιερείς στα χωριά, αρκεί κάποιος να βρεθεί εκεί σε θεία λειτουργία για να καταλάβει και να νιώσει κατάνυξη, και να δει με τί απλότητα και μεράκι εργάστηκαν άνθρωποι στο παρελθόν και έγιναν οι ναοί τόσο υπέροχοι κι ας μην έχουν ασημένια καντήλια.
   Έδωσαν μεγάλη αξία στα πτυχία και στους τίτλους και στα σεμινάρια και στα πηγαινέλα στα ταξίδια και τα εξωτερικά, μιμούμενοι τους δυτικούς, ενώ η καρδιά του ορθόδοξου χριστιανού χτυπά με την καρδιά του απλού παπά, που περνά τα ίδια προβλήματα με τον ίδιο, με τον παπά που κουράζεται, που ζορίζεται μέσα στην οικογένεια, που έχει προβλήματα, που αγωνίζεται, ακούς με δέος μητροπολίτες και ιερείς να εγκωμιάζουν αρχιμανδρίτες και παπάδες που έχουν πτυχίο εδώ, πτυχίο εκεί, ποστ ντοκτορά κλπ και οι ιερείς των χωριών που δεν σε κοιτάζουν αφ υψηλού, αλλά σε νιώθουν σαν άνθρωποι, υποτιμήθηκαν. Θεωρούν χαρίσματα τα πτυχία και τους τίτλους, κι αυτά είναι χρήσιμα, αλλά παράγινε το κακό, γι αυτό ο κόσμος άρχισε να εκκλησιάζεται σε χωριά και σε μοναστήρια για να αναπαύεται, ακόμα και τα φώτα δεν είναι υπερβολικά, ακριβώς γιατί δεν ακούς πολλά μπλα μπλα και εγκυκλίους και δεν βλέπεις υπερβολές
   Στα χωριά συγκινείσαι όταν βλέπεις με τί μεράκι όσοι είναι επίτροποι περιμένουν τον παπά και τί μεράκι έχουν και οι ιερείς για τον ναό, συνήθως ο ιερέας μένει και αυτός στην πόλη, και πηγαινοέρχεται, αλλά μάλλον ποτέ δεν θα εκτιμηθεί για τα χαρίσματα του.Έρχεται όμως καιρός που οι άνθρωποι θα επιστρέψουν βιαίως στα χωριά κι εκεί δεν θα βοηθηθούν από πτυχία, αλλά από ιερείς που μαζί με την προσευχή θα ξέρουν να φυτεύουν και κανένα καλαμπόκι

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστώ αγαπητέ αδελφέ (1.11 μ.μ.), να έχουμε όλοι την βοήθεια του Κυρίου μας. Σχετικά με το "καθεστώς" ιδιοκτησίας (ας το πω έτσι), το "νόμιμο" ή "κανονικό" (όπως το λένε), ενός Ναού, δεν ξέρω πολλά πράγματα.Ότι είπα ήταν για την πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στην Εκκλησία, που είναι Σώμα Χριστού, (στο Σώμα αυτό το πνευματικό, συμπεριλαμβάνονται όσοι είναι ενωμένοι με την Κεφαλή που είναι ο Κύριος, και όχι οι "κατ΄όνομα" Χριστιανοί επειδή κάποτε όταν ήταν μωρά βαπτίστηκαν, οι λεγόμενοι Χριστιανοί της ταυτότητας).
   Τα υπόλοιπα που συμβαίνουν με τους δεσπότες (και σε αυτό το θέμα), για να είμαι ειλικρινής δεν τα γνωρίζω, αλλά όπως καταλαβαίνω από αυτά που λες, υπάρχουν και εκεί προβλήματα..
   Σχετικά με τις ενορίες, ισχύει αυτό που είπες, ότι και στις πόλεις μικρές ή μεγάλες που μένουμε οι περισσότεροι, αλλά και στα χωριά αν πάμε, βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες, αλλά δυστυχώς είναι κυρίως γερόντισσες. Όπως βλέπουμε και κάποιους γέροντες.Όσοι γεννηθήκαμε μετά την μεταπολίτευση, μεγαλώσαμε σε ένα κλίμα αθεϊας, που η ελληνική κοινωνία μεταλλάχθηκε και είχε μοναδικό ζητούμενο τις σπουδές και τον υλισμό-ευδαιμονισμό.Έφτασε σε μια περιφρόνηση της εκκλησίας, και φυσικά "βοήθησε" πάρα πολύ σε αυτό και η ανεπάρκεια του ίδιου του κλήρου.Μας ωθούσαν από το σπίτι και το σχολείο σε βιβλία Ελλήνων ή ξένων λογοτεχνών, ουμανιστών και άθεων, με περίβλημα ανθρωπισμού, και παράλληλα βλέπαμε μπροστά μας ένα κακέκτυπο χριστιανισμού με όλα αυτά που περιέγραψες.
   Και να πω και στον αδελφό 8.41 ότι γράφει κάτι πολύ σημαντικό:"Έδωσαν μεγάλη αξία στα πτυχία και στους τίτλους και στα σεμινάρια και στα πηγαινέλα στα ταξίδια και τα εξωτερικά, μιμούμενοι τους δυτικούς...ακούς με δέος μητροπολίτες και ιερείς να εγκωμιάζουν αρχιμανδρίτες και παπάδες που έχουν πτυχίο εδώ, πτυχίο εκεί, ποστ ντοκτορά κλπ"..
   Αυτή είναι η βασική αιτία του κακού. Μας απορροφά η Δύση σε όλα τα επίπεδα.Όλοι οι οικουμενιστές έχουν σπουδάσει (κατά ένα μικρό ή μεγάλο μέρος), θεολογία δυτικής προέλευσης , είτε στο εξωτερικό, είτε στις θεολογικές σχολές μας. Είναι η λεγόμενη μεταπατερική θεολογία.
   Που να βρούμε λοιπόν αυθεντικό χριστιανισμό όπως των Αγίων μας, παλαιότερων και νεότερων όπως του Αγίου Γ.Πορφυρίου, Αγίου Γ.Παϊσίου, Γ.Σωφρονίου (από τα βιβλία του, αρχίσαμε πολλοί να αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο της πίστης μας, αφού φάγαμε πρώτα τα άθεα σκουπίδια με το φανταχτερό περιτύλιγμα).
   Έμεινε ο νομικισμός της Δύσης και μια τυπολατρεία. Ο Νόμος όμως (δηλ. η πνευματική κατάσταση του Φαρισαίου) είναι το "δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού" που φέρνει το θάνατο, όπως μας λέει ο Απ.Παύλος, ενώ η Χάρη του Κυρίου μας είναι το "δέντρο της Ζωής", ο Κύριος είναι η Ζωή.
   Και βλέπουμε τώρα πάνω σε αυτή την μετάλλαξη της Ορθοδοξίας μας, να αλωνίζουν οι αιρέσεις, και να παρουσιάζονται π.χ. οι ευαγγελιστές ή οι πεντηκοστιανοί ότι είναι όπως οι πρώτοι χριστιανοί.
   Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, αλλά θέλω να πω (και ας το ακούσουν όσοι είναι σε εκκλησιαστικές θέσεις), ότι η επιχειρούμενη εξαφάνιση της λέξης "αίρεση" είναι ΕΓΚΛΗΜΑ, ακριβώς γιατί η βαρύτητα που έχει προφύλαξε πολύ κόσμο σε στάδια που ήταν ακόμα πνευματικά αστήρικτος ή ακατάρτιστος και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει καλά τα πράγματα.

   Διαγραφή
 29. ΠΑΤΕΡ ΝΙΚΟΛΑΕ ΕΥΛΟΓΕΙΤΑΙ. ΠΟΛΥ ΧΑΡΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΑΣ.ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΦΙΜΩΣΟΥΝ ΟΣΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΦΩΝΕΣ ΥΨΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ, ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ. ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Γ. ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΟΤΑΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή δεν θα πηγαίνεις καθόλου!
   Διότι αδελφέ και προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας μνημονεύεται ο μητροπολίτης άρα τι;
   ΚΑΝΕΙΣ βρε αδελφοί στους Ναούς,πότε θα το καταλάβετε επιτέλους; δεν έχουμε άλλο τρόπο αντίδρασης.

   Διαγραφή
 31. Ἀγαπητοὶ διαχειριστὲς τῆς Κατανύξεως. Ἀπευθύνομαι δι' ὑμῶν, στὸν π. Νικόλαο, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζω προσωπικῶς, ἀλλὰ τὸν παρακαλῶ -ἂν ἔχει τὸν χρόνο- νὰ μοῦ ἀπαντήσει διὰ συντόμου ἀναρτήσεως μέσῳ τοῦ μπλογκ σας στὸ ἑξῆς ποὺ ἀνέφερε καὶ μὲ προβλημάτισε βαθύτατα.
  Στὴν ἑνότητα 7 τῆς ἄνω ἐπιστολῆς ἀναφέρεται στὴν παρουσία τοῦ ἐπισκόπου του σὲ ἀντιαιρετικὸ συνέδριο στὸν Βόλο τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν π. Νικόλαο ὡς τὸ πιὸ αἱρετικὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ γίνῃ. Ἡ ὑποσημείωση 51 διευκρινίζει ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν "ΚΕ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη κατὰ τῶν αἱρέσεων", με παρατιθέμενο σύνδεσμο στὴν ἰστοσελίδα Μητρ. Δημητριάδος. Ὁ πλήρης τίτλος τοῦ "αἱρετικότερου δυνατοῦ" συνεδρίου εἶναι "ΚΕ' Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱ. Μητροπόλεων διὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας". Τὸ 2013 ἡ συνδιάσκεψη -ποὺ εἶναι καρπὸς τοῦ αἵματος τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου- φιλοξενήθηκε στὸν Βόλο ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Δημητριάδος. Μεταξὺ τῶν εἰσηγητῶν ἦταν καὶ οἱ π. Βασίλειος Γεωργόπουλος, π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, π. Κυριακὸς Τσουρός, π. Αὐγουστῖνος Μύρου κ. ἄ. Αἱρετικοὶ κι αὐτοί; Τῆς Συνδιασκέψεως προήδρευσε ὁ Μητρ. Θεσ/κης Ἄνθιμος, ποὺ ὑπέγραψε καὶ τα πορίσματά της ποὺ ἀφοροῦσαν "Τὸ πρόβλημα τῆς ἀσθένειας. Ἀποκρυφιστικὲς καὶ αἱρετικὲς προσεγγίσεις". Παραθέτω τον σύνδεσμο http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/ke_porismata1.pdf. Ἐκτιμῶ ὅτι ὁ π. Νικόλαος δὲν ἐγνώριζε αὐτά. Τώρα ποὺ γνωρίζει, ἐξακολουθεῖ νὰ φρονεῖ ὅτι πιὸ αἱρετικὸ συνέδριο ἀπὸ αὐτὸ δὲν γινόταν;
  Μὲ σεβασμό, αἰτούμενος τὴν εὐχή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι θα πει αυτό; Και έτσι να είναι, αυτό έγινε το 2013. Το 2017 τι κάνει ο Θεσσαλονίκης; Αν από δω και στο εξής ενεργεί και πράττει ορθόδοξα δεν θα του φιλήσουμε και τα ποδαράκια του; Σαφώς και ναι. Αν αύριο ο παπα - Νικόλας αρχίζει να τα μασάει, θα έχει ορθόδοξη στήριξη; Σαφέστατα όχι. "Τα στερνά τιμούν τα πρώτα".

   Διαγραφή
  2. Περιμένω ἀπάντηση ὄχι ἀπὸ σᾶς, ποὺ δὲν δείχνετε νὰ καταλαβαίνετε κἂν σὲ τὶ ἀναφέρομαι, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν π. Νικόλαο.
   Συμπληρώνω ὅτι κάθε χρόνο ἡ Συνδιάσκεψη συνέρχεται ἀλλοῦ καὶ μὲ ἄλλον Πρόεδρο ὁ ὁποῖος ὁρίζεται ἀπὸ τὴ Σύνοδο. Τυχαία ἡ παρουσία τοῦ Θ/κης ὡς Προέδρου, ὅπως καὶ πέρυσι τοῦ Λαρίσης κ.ο.κ.
   Εἶναι δυνατὸν ὅ,τι πραγματοποιεῖται ὑπὸ τὴν παρουσία τοῦ Θ/κης καὶ τὴ φιλοξενία τοῦ Δημητριάδος νὰ χαρακτηρίζεται αὐτομάτως ὡς αἱρετικὸ; Τέτοιο τσουβάλιασμα; Ἀντιλαμβάνεστε τὶ συνειρμοὺς προκαλεῖ ἕνα τέτοιο σκεπτικό γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῆς συνόλου ἐπιστολῆς;
   Ἐξακολουθῶ νὰ ρωτῶ ἂν ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, ἢ ὁ π. Αὐγουστῖνος κ.ἄ. συμμετεῖχαν σὲ ΑΙΡΕΤΙΚΟΤΑΤΟ συνέδριο καὶ μάλιστα ὡς εἰσηγητές. Τὸ ἴδιο καὶ τόσοι δεκάδες πατέρες, ἐντεταλμένοι ἀπὸ ὅλες τὶς Μητροπόλεις -ποὺ οὔτε τὰ ὀνόματά τους δὲν γνωρίζει ὁ πατήρ-, ἀλλὰ καὶ Ἐκκλησίες τοῦ ἐξωτερικοῦ ποὺ συμμετεῖχαν. Ἀν ὄχι, ἡ ἀναφορὰ στὴ ΚΕ'Συνδιάσκεψη μὲ τὴν ὑποσημείωση 51 πρέπει νὰ ἀπαλειφθοῦν. Ἄν ναί, νὰ ὑποδειχθεῖ ἡ πλάνη.
   Εὐχαριστῶ

   Διαγραφή
 32. Παναγιωτατε, εκπλησομαι γιαυτη τη συμπεριφορα σας απεναντι στο πνευματικο μου π. Νικολαο. Λυπαμαι που κινεισθε ετσι, δε σας τιμα. Ο π. Νικολαος δεν μας τα ελεγε ολα, πρωτη φορα τα διαβαζω τι περασε ολα αυτα τα χρονια και τι υπομονη εκανε. Πλησιαζει ο εσπερινος της συγχωρησεως περιμενουμε να συγχωρεσετε για να συγχωρεθειτε απ τον Θεο. Εαν ομως δε το πραξετε, αυτο δηλωνει οτι δεν ειστε ορθοδοξος αλλα παπας αμετανοητος. Και συγγνωμη γιαυτο που θα γραψω:οταν θα ερθει η ωρα της εξοδου σας δεν θα βγαινει η ψυχη σας και θα δωσετε λογο στο Θεο για ολα αυτα που κανετε και για τα αιρετικα. Ειναι σκληρα αυτα που σας εγραψα, συγχωρεστε με, αλλα δε ειμαστε για παντα σε αυτη τη ζωη. Περιμενουμε!!! Ευαγγ. Ζαλακωστα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να αγιάσει το στόμα σου, άντε γιατί κατασκανδαλιστήκαμε, απειλές και τιμωρίες και απομακρύνσεις όχι μόνο στον πάτερ εδώ αλλά και αλλού, δεν έχουν ευθύνη και οι άλλοι ιερείς; φοβούνται μην πάθουν ηλεκτροπληξία αν υποστηρίξουν τον αδερφό τους;Εντάξει, κάποια πράγματα κατά παραχώρηση Θεού γίνονται, αλλά εξ αιτίας της αναλγησίας μας και του εγωισμού μας και δεν εξαιρώ και μένα, ο κάθε Μητροπολίτης είναι σαν πατέρας στους ιερείς του, αν σε δέρνει και σε κακομιλά συνέχεια ένας πατέρας και σε υποτιμά το πιό λογικό είναι να φύγεις από αυτόν

   Διαγραφή
 33. Ἀγαπητέ μου, τό φἀρμακο πρέπει νά πάῃ ὃσο γίνεται πλησιέστερα στήν ρίζα.
  Σἐ ἐπίπεδον Ἐνορίας, ἡ ρίζα εἶναι ὁ Μητροπολίτης ὁ Οἰκουμενιστής, ὂχι ὁ καλός. Αὐτόν πρέπει νά γιατρέψετε.
  Τό φἀρμακο εἶναι νά τοῦ γυρίσῃ ὁ Λαός τήν πλἀτη, μέ εἰρηνικό τρόπον.
  Ὃπου πηγαίνουν ὃλοι αὐτοί, νά μή πηγαίνῃ ὁ Λαός. Νά πάη σέ ἂλλη ἐνορία ἐκείνη τἠν ἡμέρα ὁ Λαός. Νά μείνη ὁ αἱρετικός Ἐπίσκοπος, μὀνος, ξεκἀρφωτος. Μἀ δῆς πώς θά βάλη μυαλό. Θά καταλάβη ὃτι δἐν Εἲμαστε πρόβατα ἠλίθια!
  Αὐτά εἰς ἀπάντησι τῶν ἑξῆς μηνυμάτων:

  Ανώνυμος16 Φεβρουαρίου 2017 - 11:39 π.μ.
  ΟΤΑΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ!

  Ανώνυμος17 Φεβρουαρίου 2017 - 8:54 π.μ.
  Δηλαδή δεν θα πηγαίνεις καθόλου!
  Διότι αδελφέ και προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας μνημονεύεται ο μητροπολίτης άρα τι;
  ΚΑΝΕΙΣ βρε αδελφοί στους Ναούς,πότε θα το καταλάβετε επιτέλους; δεν έχουμε άλλο τρόπο αντίδρασης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ανώνυμος17 Φεβρουαρίου 2017 - 2:47 π.μ.
  Παναγιωτατε, εκπλησομαι γιαυτη τη συμπεριφορα σας απεναντι στο πνευματικο μου π. Νικολαο.

  Συγνώμην, τί Παναγιώτατε καί πράσινα ἂλογα.
  Στόν Θεόν ψάλλομεν "Ἂγιος"
  καί στόν Κύριον Ἂνθιμον/Βαρθολομαῖον θά ποῦμε Παναγιώτατον;
  Ἢδη ὁ Καθηγητής π.Θεόδωρος Ζήσης εἶπε ἐδῶ πρό μηνός πολύ σωστά
  "διστάζω νά πῶ Παναγιώτατος".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απόλυτα συμφωνώ και δεν καταλαβαίνω γιατί κολλούν το Άγιος μπροστά στους μητροπολίτες, δεν μου αρέσει, το έχω ρωτήσει και μου έχουν πει κάποιοι φίλοι οτι έτσι συνηθίζεται
   Αν τους ανθρώπους που δεν έχει αποδειχτεί η αγιότητα τους, τους αποκαλούμε αγίους επειδή έτσι είναι το έθιμο, πώς θα αποκαλούμε τους πραγματικούς Αγίους που δοξολογούν τον Κύριο επάνω; Γίνεται μια αδιόρατη εξίσωση που στους πιστούς περνά αδιόρατα ότι έχουν το αλάθητο και ότι πούνε είναι πάντα το σωστό, δημιουργεί ένα δέος και μια απόσταση, γενικώς υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε έναν πιστό και σε έναν μητροπολίτη αν συναντηθούν και δημιουργεί ίδια συναισθήματα όπως όταν συναντήσεις έναν υπουργό με κοσμική εξουσία ή τον διοικητή της αστυνομίας, τους ικανοποιεί να αισθάνονται οι πιστοί έτσι; Θα έλεγα πως ναι στους περισσότερους, αλλιώς θα το είχαν αλλάξει.Εμάς όμως όταν βλέπουμε συμπεριφορές που παρεκκλίνουν από αυτά που είπε ο Χριστός και οι Αγιοι, για να το πω απλά τα παίρνουμε στο κρανίο και μας παροργίζουν και μας σκανδαλίζουν, και απαντώ στον φίλο 1:11, πως μετά την ψευτοσύνοδο κι όλο εκείνο το θεατράλ σκηνικό στην Κρήτη και στην Μυτιλήνη που ουδεμία σχέση έχει με την πατροπαράδοτη πίστη για την οποία έδωσαν το αίμα τους οι Αγιοι (γνωστοί και άγνωστοι), ας θεωρούν πως οι ναοί δεν είναι στην δικαιοδοσία τους γιατί φτιάχτηκαν από τους πιστούς και υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν ακόμα και την καρέκλα και το στασίδι και το χαλί και έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος σε αυτό που λέει γιατί πολλοί το βλέπουν και από αυτήν την άποψη, λογικότατο αν σκεφτεί κανείς πώς θα αντιδράσει αν μπει κάποιος βάρβαρος με το στανιό στο σπίτι του, πόσο μάλλον αν μπει στο πνευματικό μας σπίτι
   θεοφιλέστατος παναγιώτατος άγιος, άντε το χουμε παραξηλώσει, όλα αυτά τα επίθετα χρησιμοποιούνται για κοσμικούς λόγους για να προσδίδουν δέος
   δεν τα έχουν ανάγκη αν η ζωή τους αποδεικνύει καθημερινά ότι τιμούν τον Κύριο όσο μπορούν γιατί και αυτοί άνθρωποι είναι και πιό φορτωμένοι από εμάς από πνευματική άποψη και τους συγχωρούμε πιό εύκολα για τυχόν αδυναμίες ή αμαρτίες γιατί είναι πνευματικοί ποιμένες και πολεμούνται παντοιοτρόπως
   αποκαλείται κάποιος θεοφιλέστατος και διαβάζεις τον λόγο του και κει μέσα μόνο νεύρα και επίθεση διακρίνεις ανάκατη με τα πράματα του Θεού, έλεος πια!
   δεν τα έχουν ανάγκη αυτά τα επίθετα, δημιουργούν μια αδιόρατη οίηση, είναι προσωπική άποψη αυτό γι αυτό ας με συγχωρήσουν

   Διαγραφή
  2. Ισχύει και για την Εκκλησιαστική περιουσία που είναι από δωρέες, γνωρίζουμε ότι επί Τουρκοκρατίας οι χριστιανοί για να μην τα χάσουν τα δωριζαν στην Εκκλησία, εκτός αν διδαχτήκαμε λάθος την ιστορία, γιατί είναι ικανοί να καταργήσουν και τους ιστορικούς κάποιοι που εργάζονται το σχέδιο της ανομίας

   Διαγραφή
 35. "ΕΜΕΙΣ [οι έλληνες] ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΟΡΘΟΙ ΜΙΛΟΥΜΕ" [Θ.Κολοκοτρώνης].....Αυτό απευθύνω πρός τους σεβαστούς πατέρας της Ιεράς Μητροπόλεως της Θεσσαλονίκης μας,παράλληλα με την προτροπή να ακολουθήσουν το παράδειγμα του παπα-Νικόλα....Αφού εσείς οι ιερείς [η πλειονότης]δεν υψώνετε την φωνήν σας ενάντια στον οικουμενισμό ούτως ώστε να διαφυλάξετε το ποίμνιο και τους ενορίτας σας της επερχομένης λαίλαπας του οικουμενισμού,ας το πράξουμε εμείς οι λαϊκοί για λογαριασμό σας.....Λυπούμαι ειλικρινά για τη "μουγκαμάρα" σας.Αντί να στηρίξετε τους παπάδες-αδελφούς σας που αγωνιούν για την κατάντια των κεφαλών της εκκλησίας τηρείτε "σιγήν ιχθύος"....Αντε λοιπόν,κάντε μια παραπάνω υπόκλιση και αναφωνήστε "έβετ εφέντη μ'",μη τυχόν και υποπέσετε στη δυσμένεια του αφέντη-δέσποτα.......ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑ....!!!!!! Για άλλη μιά φορά απέδειξες τη λεβεντιά σου και μας κάνεις υπερήφανους.....!!!! Ο Θεός να σε ενδυναμώνει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. διάβασα σε κάτι σχόλια στο αχανές διαδίκτυο ότι η κορυφή ανατολικά πήρε και παπικό βάφτισμα και έπαθα ακόμα ένα σοκ πάνω στα σοκ!

   Διαγραφή
 36. Ευχαριστώ την ΄΄Κατάνυξη΄΄ από την καρδιά μου που εκπλήρωσε ταχύτατα το αίτημα που αφορά την εμφάνιση των τελευταίων σχολίων σε στήλη αριστερά της αρχικής σελίδας
  Πάντα επιτυχίες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Σε ποιόν μητροπολίτη (λέτε να) "αφιερώθηκαν" ...32 ολόκληρες σελίδες(!!!), στο περιοδικό 'Εβραϊκά Χρονικά';;; (τρέχον τεύχος!)

  http://attikanea.blogspot.gr/2017/02/32.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στον αγαπούλη του οικουμενισμού !!!

   Εσείς τι λέτε: με τέτοιες "τιμές" , θα είναι ή δεν θα είναι ο επόμενος " Αρχιεπίσκοπος" της κρατικής-οικουμενιστικής εκκλησίας της Ελλάδος ???

   Κυριάκος Βαρβέρης

   Διαγραφή
  2. Φυσικό και επόμενο το βρίσκω. Είναι ο Νο1 οικουμενιστής στην Εκκλησία της Ελλάδας!

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ φίλε ξέρεις τί λέω; Θα τα χάσουν! Ολοι μας, με αυτά που έρχονται!
   Οτι κάποιος το παραξήλωσε ιδιαίτερα με την Εσφιγμένου και έρχεται πέλεκυς εξ ουρανού!
   Πιό απλά γιατί την πνευματική ερμηνεία την γνωρίζουν,
   ''κατά νομοτελειακό τρόπο''
   (οι Μήλιοι ήταν νομοτελειακά αναμενόμενο να καταστραφούν από τους Αθηναίους γιατί το δίκαιο του ισχυρού είναι απαράβατο και επιβάλλει οι ανίσχυροι να πειθαρχούν, Βικιλεξικό)
   Σκέψου οι πνευματικοί νόμοι όταν λειτουργούν!
   Πάντως υπάρχουν και καταστάσεις που δεν φαίνονται, ή κρύβονται, ακριβώς επειδή άρχισε να λειτουργεί ο νόμος του Θεού...


   Διαγραφή
 38. ενημερώστε μας για την πορεία της υπόθεσης που αφορά την σύλληψη του Γέροντα Μεθόδιου, γιατί σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο η κατάσταση στην χώρα μας είναι πολύ σοβαρή, και όπως διαβάσαμε αλλού, καθυστερούν γιατί γνωρίζουν ότι είναι υπόθεση που θέλει λεπτούς χειρισμούς, στους οποίους ο διοικητής του Αγίου Ορους δεν νομιμοποιείται να ανακατεύεται και να κάνει δηλώσεις που δεν είναι της αρμοδιότητας του γιατί κι αυτόν τον είδαμε να μιλά δημοσίως, υπάρχει δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρατηρητές, και άλλα που δεν τους νομιμοποιούν να προβούν άμεσα σε σύλληψη, ενημερώστε μας παρακαλώ, ο Γέροντας ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΦΥΛΑΚΙΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ, Η ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ Ή ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΠΟΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ
  http://attikanea.blogspot.gr/2017/02/blog-post_711.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΕΝΝΟΩ ΜΕΘΟΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΥΠΑ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ
  http://attikanea.blogspot.gr/2017/02/blog-post_711.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΣΟΘΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΛΙΣΜΟ; ΜΕ ΑΠΟΤΥΧΥΣΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Δεν έχω διαβάσει πιο εμπεριστατωμένη απάντηση. Χίλιες φορές άξιος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Η καλύτερη επιστολή που έχω διαβάσει. Εύγε άγιε γέροντά μου. Την ευχή σου να έχουμε.
  Πάντα άξιος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ΠΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
  ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ; ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΧΟΤ ΣΠΟΤ

  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ;
  ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΕΣΤΕ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΣ; ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΑΣ; ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ; ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΛΗΣΤΕΥΕΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΣΕΛΓΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΠΟΡΝΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ; ΓΙΑΤΙ; ΠΩΣ ΘΑ ΚΟΥΒΑΛΗΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΟΣΟ ΣΙΩΠΑΤΕ;
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΗΣΥΧΟΙ ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ;ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΟΤΙ ΤΟΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΙΣ ΜΚΟ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ, ΑΛΛΑ Η ΑΓΑΠΗ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ, Η ΣΤΟΡΓΗ, ΤΟ ΧΑΔΙ Η ΑΓΚΑΛΙΑ
  ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΦΗΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
  ΚΡΙΜΑ...

  Σπαρακτικό ρεπορτάζ της Daily Mail: Πατέρας και κόρη ζουν σε μια παγωμένη παράγκα στο Ελληνικό! (φωτο)
  (είναι απέναντι ακριβώς από την δομή φιλοξενίας! ακριβώς απέναντι!)
  δείτε εδώ:
  http://zeidoron.blogspot.gr/

  Το νεκροταφείο των φτωχών στο Χολαργό (φωτο)

  Εικόνες ντροπής και αίσθημα ανατριχίλας αντιμετωπίζει όποιος επισκεφθεί το χώρο πάνω από το νεκροταφείο του Χολαργού όπου εκεί έχει στηθεί ουσιαστικά μια «χωματερή νεκρών

  πηγή: http://www.pentapostagma.gr/2017/02/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%cf%84%cf%89%cf%87%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%8c.html#ixzz4Z4ysQodZ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αφου λοιπον μιλαμε για οικουμενισμο εσεις που διαχειριζεστε το ιστολογιο να βαλετε σε αναρτηση αυτο το video
  https://www.youtube.com/watch?v=xLKBQaspxHc
  αυτου του αγιου κατ εμε κ σπανιου κεκοιμημενου ανθρωπου.
  Με τη βοηθεια του,ο δεσποτης Χριστος μαζι μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Ο μητροπολίτης ας συγχωρήσει μέσα στο κλίμα της αγάπης, πώς μπορεί να είναι χρόνια όλη αυτή η κατάσταση;
  Γνώριζα πριν πολλά χρόνια μια ανάλογη περίπτωση, που αυτός που δεν ήταν φταίχτης έβαλε μετάνοια και ο φταίχτης άρχισε να κλαίει, τόσο πολύ κάμφθηκε η καρδιά του, αλλά εδώ πρόκειται για μασονία και οικουμενισμό και η στάση του πατρός Νικολάου πιστεύω πρέπει να είναι όπως είναι, γιατί όντως παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη και αν ο μητροπολίτης το αγνοεί ας του δείξει τις φωτογραφίες του δημάρχου απ το ίντερνετ αλλά να του δείξει και τα σχόλια χρηστών κάτω απ τις φωτογραφίες και τα άρθρα, όχι μισές δουλειές! Θα πάρει μια ιδέα για όλα όσα αγνοεί για τον άρχοντα της πόλης του ή μήπως τα γνωρίζει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Συγχαρητήρια στον πάτερ Νικόλαο για το θάρρος της γνώμης

  Μου άρεσε αυτό που διάβασα για τον αρχάγγελο Μιχαήλ

  Τι όμορφη που είναι η ορθοδοξία μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com